Promotic

FileGetLastAccessTime - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca czas ostatniego dostępu do pliku.
Składnia:
Date FileGetLastAccessTime(String sFile)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
Zwraca czas ostatniego dostępu lub (jeżeli plik nie istnieje lub nie jest osiągalny) czas o wartości zerowej.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var FileTime = Pm.FileGetLastAccessTime("#data:file.txt");
if (FileTime)
{
// Plik istnieje oraz w FileTime jest czas ostatniego dostępu
}
else
{
// Plik nie istnieje lub nie jest osiągalny
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLastAccessTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.