Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmDateObject - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy pomocniczy obiekt PmDateObject przeznaczony do pracy z datę i czasem, zwłaszcza w JavaScript panelach.
Składnia:
Object CreatePmDateObject([Date tDate])
Wołanie:
var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Parametry:
tDate[opcjonalne] (Date) Wartość typu PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej z czasem i datą dla nowo wytworzonego PmDateObject. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wytworzony obiekt PmDateObject jest ustawiony na czas bieżący.
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład1:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na bieżączy "czas lokalny".
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.CreatePmDateObject();
Przykład2:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na data oraz czas przedstawiony w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (zmienna v).
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var v = Pm.Time;
var d = Pm.CreatePmDateObject(v);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmDateObject
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice