Promotic

CreatePmDateObject - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy pomocniczy obiekt PmDateObject do pracy z datą i czasem, zwłaszcza w JavaScript panelach.
Składnia:
Object CreatePmDateObject([Date tDate])
Parametry:
tDate[opcjonalne] (Date) Wartość typu PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej z datą i czasem dla nowo wytworzonego PmDateObject.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wytworzony obiekt PmDateObject jest ustawiony na czas bieżący.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na bieżączy "czas lokalny".
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.CreatePmDateObject();
Przykład2:
Wytworzy obiekt PmDateObject i ustawi go na data oraz czas przedstawiony w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (zmienna v).
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var v = Pm.Time;
var d = Pm.CreatePmDateObject(v);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmDateObject
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.