Promotic

Jak pracować z datą i czasem w systemie PROMOTIC

W systemie PROMOTIC wewnętrznie wykorzystuje się typ danych Date. Można również zastosować pomocniczy obiekt PmDateObject.

PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej:
(typ danych Date) jest stosowany wewnątrz w systemie PROMOTIC, a także w interfejsie skryptowym Pma obiektów. Ponieważ chodzi o prostą wartość liczbową, to można z nią w łatwy sposób pracować w skryptach (z punktu widzenia odczytu, zapamiętania, zapisu, przekazania do innych skryptów, itd.). Niemniej jednak jeżeli dla data oraz czas trzeba dokonywać również bardziej złożonych operacji (przesunięcia czasu, formatowanie do wyświetlenia, itd.), wtedy jest dogodne z wartości PmDate wytworzyć pomocniczy obiekt PmDateObject, przeznaczony do operacji z datą i czasem.

JavaScript

Czas w tym języku system PROMOTIC realizuje jako liczbę rzeczywistą typu Double (wartość jest ilość dni od 30.12.1899).

Język JavaScript posiada własny obiekt Date(), ale w systemie PROMOTIC nie jest jego stosowanie wskazane.

Operacje z czasem można również wykonywać:
- przy pomocy metod obiektu Pm (patrz Pm Metody do pracy z datą i czasem)
- lub przy pomocy metod metod obiektu PmDateObject (obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject).

VBScript

Do pracy z datą i czasem VBScript wykorzystuje typ danych Date, co jest liczbą rzeczywistą typu Double (wartość jest ilość dni od 30.12.1899).

Data oraz czas można wytworzyć na kilka sposobów, patrz Now, Date, Time. Następne możliwości Notatki dotyczące typu danych Date:, ...

Operacje z czasem można również wykonywać:
- przy pomocy funkcji VBScript (patrz Funkcje VBScript do pracy z datą i czasem)
- przy pomocy metod obiektu Pm (patrz Pm Metody do pracy z datą i czasem)
- lub przy pomocy metod metod obiektu PmDateObject (obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmDateObject).

Niektóre następne metody PROMOTIC wykorzystujące datę i czas.

Pm.Time - Czas systemowy
Pm.CreateDate - Wytworzy data oraz czas z poszczególnych części
Pm.CreatePmDateObject - Wytworzy pomocniczy obiekt PmDateObject do pracy z datą i czasem
Pm.GetDateOf - Zwraca różne daty pochodnych od określonej daty
Pm.IsDaylight - Test ustawienia czasu letniego

PmaTrendGroup.GetTime - Zwraca wymagany czas
PmaTrendGroup.CreateFilter - Wytworzy wartość filtra przedziału dla kolejnych metod
PmaTrendGroup.RunTime - Zapis bieżących wartości z określonym czasem
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.

Formatowanie daty i czasu:
Do formatowania i skanowania zaleca się użycie obiektu PmFormat - patrz Przykłady dla typu DateTime:
Ale można również stosować przestarzałe metody:
Pm.ScanDate - Uzyska datę i czas z wartości tekstowej
Pm.FormatDate - Wytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas
Nawigacja:
 
 
- Jak pracować z datą i czasem w systemie PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.