Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

INSTRUKCJA instalacji systemu PROMOTIC 9

Wspierane platformy: SO Windows 10/8/7/2008-19Server. Patrz Nowości systemu PROMOTIC.

W dostawie systemu PROMOTIC są zawarte wszelkie komponenty przedstawione w cenniku. Wszystkie koponenty są dostępne również w trybie Demo/Freeware. W celu nieograniczonego poprawnego użytkowania komponentów (w przypadku projektów większych niż 30 zmiennych) jest konieczne zakup licencji.

 
Patrz również :
 
Przed pobraniem jest zalecone uważne przeczytanie poniższej instrukcji:
 
Notatka: Numer wersji systemu PROMOTIC:

System PROMOTIC jest ciągle udoskonalany przez autorów systemu. Każda nowa wersja PROMOTIC jest oznaczana numerem (jest ważną rzeczą znać ten numer na przykład przy późniejszych aktualizacjach systemu nowszymi wersjami, przy zapytaniach technicznych, itd.). Wersja PROMOTIC są oznaczane według poniższego systemu:

Promotic8.XX.YY - gdzie "XX" jest numerem wersji oraz "YY" jest numerem upgrade danej wersji (np. "Promotic 9.0.10")

 

PIERWSZA instalacja systemu PROMOTIC 9

Uruchom plik instalacyjny Promotic9xxyy.exe i kontynuuj według wizarda.

Upgrade komputera z uprzednio zainstalowaną wersją systemu PROMOTIC 9

Uruchom plik instalacji Promotic9xxyy.exe. Oprogramowanie instalacyjne stwierdzi, że na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja. Kontynuując instalację automatycznie zostanie dodana nowa wersja a poprzednia nie zostanie usunięta.

Zastąpione mogą zostać tylko pliki lub programy użytkowe, które są wspólne dla wszystkich wersji.

Program użytkowy PmManager jest przeznaczony do administracji wszystkich zainstalowanych wersji.

Przejście pomiędzy wersjami PROMOTIC 8 na PROMOTIC 9

Instalacja wersji PROMOTIC 9 rozpozna, że na komputerze jest już zainstalowana niektóra z poprzednich wersji PROMOTIC 8:
1) wytworzy pełnowartościową kopię foldera danej wersji w folderze \Promotic
2) wykona odinstalację poprzedniej wersji

Odinstalowanie systemu PROMOTIC 9/>

W SO Windows w ofercie "Start/Ustawienia/Panel Sterowania" (może się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego) wybierz "Programy i funkcje". W wyświetlonej liście zainstalowanych oprogramowań wybierz pozycję PROMOTIC9 i naciśnij przycisk potwierdzający. Oprogramowanie instalacyjne wtedy wyświetli okno, w którym wybierz i potwierdź wymaganą opcję.

Możliwe problemy z instalacją

Problem z instalacją poprzez Zdalny Pulpit Windows (Remote Desktop)

Częścią instalacji systemu PROMOTIC jest również instalacja drivera Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje. Ponieważ dostęp do zasobów sprzętowych jest w tym trybie ograniczony, jest konieczne lokalne przeprowadzenie instalacji. Patrz: System PROMOTIC oraz pulpit zdalny Windows (RDP).

Wskazówki i zalecenia

Początkującym projektantom zalecamy przy zaznajamianiu się z systemem PROMOTIC następujące kroki:
- Po instalacji systemu PROMOTIC wyszukać w on-line dokumentacji PROMOTIC rozdział PODRĘCZNIK PROMOTIC. W tym rozdziale są opisane podstawy pracy z systemem PROMOTIC.
- Przy pracy z systemem można korzystać z wbudowanej on-line dokumentacji PROMOTIC (pomoc kontekstowa - można wywołać klawiszem F1).
- Dla zainteresowanych organizujemy szkolenia i seminaria.
- Na ewentualne zapytania odpowiemy z przyjemnością.

Opis wizarda instalacji

1. Okno wyboru języka instalacji
2. Okno potwierdzenia warunków licencji
3. Okno typu instalacja
Folder docelowy instalacji
Typ instalacji (Standardowy, Zaawansowany,...)
4. Okno ustawienia komponentów systemu PROMOTIC
Utworzenie skrótów na pulpit oraz w liście Start
Dodatkowe ustawienia komponentów wg typu oraz wybory pozycji instalacji
5. Okno průběhu instalace
Navigacja:
 
 
- INSTRUKCJA instalacji systemu PROMOTIC 9
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice