Update cookies preferences
Promotic

Jak korzystać z kamery w systemie PROMOTIC

Aktualnie oferowane na rynku kamery Web albo mogą zostać podłączone do komputera przy pomocy USB, lub natomiast niezależne IP kamery poprzez Wi-Fi lub bezpośrednio do sieci LAN.

Zalety oraz mankamenty zastosowania:
USB kamery internetowe są tanim rozwiązaniem, lecz muszą się znajdować w zasięgu komputera, wymagają instalację nie zawsze poprawnie działających WDM lub BDA driverów, wymagają następny software do wyświetlenia lub streamu danego obrazu, a podczas streamu obraz jest opóźniony o 3 - 10 sekund w stosunku do rzeczywistości.
W przypadku kamer IP cena jest wyższa, lecz są niezależne od działania i odległości komputera, dostarczane oprogramowanie lub interfejs w sieci można w prosty sposób zaimplementować w systemie PROMOTIC, są bardziej niezawodne, oraz mają minimalne opóźnienie panela w stosunku do rzeczywistości.

Z punktu widzenia przktycznego zastosowania w systemie PROMOTIC zalecamy stosowania Web kamer IP.

Kamery internetowe - USB

Kamery podłączone przy pomocy USB zymagają instalację WDM lub BDA driverów stworzonych producentem konkretnie dla tego urządzenia (podobnie jak w przypadku kart TV dla PC, itd.). W SO Windows jednak nie znajdoje się standardowa aplikacja, która by potrafiła te drivery zastosować a odbierany obraz wyświetlić. Możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie dowolnego oprogramowania (VLC media player), który podłączy się do driverów, odebrany obraz (dźwięk) przetworzy do wybranego formatu wideo (WMV), a ten następnie zaoferuje pod określonym adresem IP oraz portem do sieci LAN w formie streamowanego widea. Po stronie odbiorcy postępujemy tak samo jak w przypadku protokołu RSTP, który jest opisany poniżej.

Kamery internetowe - Sieciowy (IP)

Producenci dostarczają wraz z urządzeniem swoje własne oprogramowanie. Zazwyczaj chodzi o aplikacje, przy pomocy których można poprzez Web interfejs sprawdzić adres IP kamery internetowej. Po jej sprawdzeniu umożliwia sterowanie kamerami (zoom, obracanie ...) oraz ustawianie dalczych parametrów. Częścią składową oprogramowania sterującego może być również ActiveX obiekt, do wyświetlenia streamowanego widea. Urządzenie może zostać również oferowane do sieci jako Web serwer, który pod swoim adresem IP oferuje strony Webowe zawierające streamowane wideo. Jeżeli wybrany model wspiera RTSP (Real Time Streaming Protocol), wtedy wideo z kamery może być przeglądane przy pomocy dowolnej stream przeglądarki (WMP, Winamp ...). Jeżeli model wspiera FTP (File Transfer Protocol), wtedy będzie również możliwe nagrywanie oraz zapisywanie streamu do pliku(ów).

Możliwości wyświetlenia streamowanego widea w aplikacji PROMOTIC:

- jeżeli jest do dyspozycji ActiveX obiekt wyświetlający streamowane wideo:
W panelu aplikacji PROMOTIC wybrać "Konfiguracja wstępna PmgActiveX "ActiveX - Ogólny"". W konfiguratorze "ProgID" należy wybrać odpowiedni ActiveX i w jego interfejsie należy się podłączyć pod adres IP kamery (przetestowano na modelu Air Live WL-5400CAM).


- jeżeli jest wspierany protokół RTSP:


1) Windows media player

W panelu aplikacji PROMOTIC wybrać "Konfiguracja wstępna PmgActiveX "ActiveX - Ogólny"". W liście ActiveX obiektów należy wybrać Windows media player a w jego właściwościach w pozycji url należy określić Adres URL kamery.
Następna z możliwości to wytworzenie własnej strony HTML zawierającej plugin Windows media player z podłaczeniem pod wskazany adres. Taką stronę można później oferować przy pomocy obiektu PmaWebDir oraz również wyświetlać przy pomocy obiektu PmaReport.
Przykład wytrworzenia strony HTML:
do połączenia pluginu Windows Media Player do streamu pod adresem IP 10.131.184.70 oraz na porcie 8090
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>WebCam</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<script type="text/javascript">
<!-- //
function Init()
{
    var oVideoPlayer = '<embed id="tgPlugin" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/" src="http://10.131.184.70:8090" width="640" height="480" hidden="false" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="true"></embed>';
    document.getElementById("tgVideoPlayer").innerHTML=oVideoPlayer;
}
window.onload=Init;
//-->
</script>
</head>
<body>
<div id="tgVideoPlayer"></div>
</body>
</html>


lub

2) VLC player

Następna możliwością to wykorzystanie ActiveX obiektu VideoLAN.VLCPlugin, który można zainstalować na komputerze wspólnie z instalacją VLC playera. W panelu następnie wybrać obiekt PmgActiveX i połączyć z danym pluginem. W zdarzeniu onStart tego obiektu należy ustawić podłączenie do streamu RTSP następująco:
VLC plugin - podłączenie streamu RTSP:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPlayer = pMe.Acx;
oPlayer.playlist.add("rtsp://streamaddress");
oPlayer.playlist.play();
oPlayer.volume = 50;
oPlayer.Toolbar = false;


- Jeżeli kamera na swym adresie IP oferuje stronę s wideo streamem:
Do wyświetlenia odpowiedniej strony można zastosować obiekt PmaReport.
Nawigacja:
 
 
- Jak korzystać z kamery w systemie PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.