Promotic

Jak zapisać Pmg obiekt do konfiguracji wstępnych obiektów

Konfiguracje wstępne Pmg obiektów zawiera najczęściej używane Pmg obiekty. Może się zdażyć, że projektant stworzy własny złożony Pmg obiekt, który będzie chciał użyć więcej razy w kilku panelach. W tym przypadku jest wygodne taki obiekt dodać do konfiguracji wstępnych.

Wybierz Pmg obiekty, które chcesz dodać do konfiguracji wstępnych obiektów jako jeden obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszki oraz wybierz wybór "Zaznaczone Pmg obiekty / Zapisz zaznaczone Pmg obiekty do konfiguracji wstępnych".
W oknie Nazwa Pmg obiektu użytkownika wprowadź nazwa pliku, do którego ma być nowy Pmg obiekt zapisany.

Po ponownym otwarciu okna "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów" można po wybraniu pozycji Konfiguracje wstępne w grupie "Pmg obiekty użytkownika" w lewej części okna wybrać nowo wytworzoną grupę. W tej grupie będzie znajdować się dodany złożony Pmg obiekt.

Pmg obiekt, włożony do konfiguracji wstępnych, jest zapisany w odrębnym pliku, który ma identyczną nazwę jak obiekt z rozszerzeniem pmg. Wytworzony plik *.pmg jest plikiem tekstowym typu XML.
Zapis do konfiguracji wstępnych jest użyteczne w przypadku, kiedy projektant wytworzy złożony Pmg obiekt, który będzie chciał powtórnie wykorzystywać (również w innych projektach).
Nawigacja:
 
 
- Jak zapisać Pmg obiekt do konfiguracji wstępnych obiektów
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.