Update cookies preferences
Promotic

Nazwa Pmg obiektu użytkownika - okno konfiguracyjne

Opis:
W tym oknie określa się nazwa pliku (z rozszerzeniem .pmg), do którego zostaną zapisane zaznaczone Pmg obiekty, oraz które później będą w oknie konfiguracji wstępnych Pmg obiektu dostępne jako jeden obiekt użytkownika.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć następująco: Zaznacz obiekty, które chcesz dodać do konfiguracji wstępnych jako jeden obiekt użytkownika. Kliknij prawym przyciskiem myszki oraz wybierz wybór "Eksport / Zapisz do konfiguracji wstępnych ...".
W taki sposób zapisane Pmg obiekty będą dostępne w oknie konfiguracji wstępnych Pmg obiektu w grupie "Konfiguracje wstępne w grupie "Pmg obiekty użytkownika"".
Konfiguratory:
Nazwa obiektu użytkownikaTa nazwa określa nazwa pliku (z rozszerzeniem .pmg), która będzie zapisana do foldera \Promotic\AppLib\PmgObjects. Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Pmg obiekt zostanie zapisany do plikuTu znajduje się (dla informacji) pełna ścieżka do wytwarzanego pliku.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.