Promotic

Zasady przetwarzania danych osobowych (GDPR) oraz Cookies

W związku ze świadczonymi usługami informujemy Państwa, iż firma MICROSYS, spol. s r.o., Numer identyfikacyjny firmy: 19010141, z siedzibą Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice, Czechy, (dalej tylko "Administrator") przetwarza Państwa dane osobowe.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu europejskiego oraz rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 - (dalej tylko "GDPR").

Zakres oraz cel przetwarzania Państwa danych osobowych
 
Administrator będzie Państwa dane osobowe przetwarzał tylko w niezbędnym zakresie w celu świadczenia Państwa wymaganych usług. Przede wszystkim chodzi o:

- dostarczenie licencji SCADA systemu PROMOTIC na podstawie Państwa zamówienia/umowy
- dostarczenie aplikacji na klucz na podstawie Państwa zamówienia/umowy
- zapewnienie szkolenia SCADA systemu PROMOTIC
- zapewnienie wsparcia technicznego do SCADA systemu PROMOTIC
- wysyłanie newsletterów e-mailem
- itd.


W tym celu Administrator będzie przetwarzać według potrzeby zwłaszcza następujące dane: imię, nazwa firmy, adres, e-mail oraz numer telefoniczny.

Zabezpieczenie danych
 
Administrator wykonuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub dostępem przez nieautoryzowane strony.

Osoby z dostępem do Państwa danych osobowych oraz okres przetwarzania
 
Administrator oraz upoważnieni jego pracownicy będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych na czas niezbędny i w niezbędnym zakresie, jeżeli to będzie konieczne w celu świadczenia usługi oraz spełnienia wymogów prawnych.

Prawa związane z ochroną Państwa danych osobowych
 
W każdej chwili macie Państwo prawo wycofać swoją zgodę, poprawić lub dodać dane osobowe, zażądać ograniczenia przetwarzania, wyrazić sprzeciw lub zażalenie na przetwarzanie danych osobowych, zażądać przekazania danych, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zostać poinformowanym o naruszeniu zabezpieczenia danych osobowych, usunięciu oraz innych prawach określobnych w GDPR.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnej chwili cofnąć, a to za pośrednictwem przesłania e-maila pod adres: sw-sales@microsys.cz. Cofnięciem zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wynikającego ze zgody, która została wydana przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma też wpływ na przetwarzanie danych osobowych, które Administrator na podstawie innej podstawy prawnej, na przykład zobowiązań prawnych.

Cookies
 
Web www.promotic.eu jest połaczony z systemem Google Analytics, który korzysta z cookies w celu:
- śledzenia ruchu w witrynie
- analizy zachowania użytkowników w witrynie
- kierowania reklam
 
Pliki cookies są tu wykorzystywane w zakresie nieprzekraczającym zwykłą praktykę (anonimizowane agregowane dane według warunków od firmy Google).
 
Zwiedzający witrynę www.promotic.eu ma możliwość w ustawieniach swej przeglądarki zezwolić/zabronić witrynie www.promotic.eu na przechowywanie cookies. Zezwalanie na przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej jest uważane za zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pliki cookie), co jest zgodne z rozporządzeniem GDPR.
© MICROSYS, spol. s r.o.