Update cookies preferences
Promotic

Widżety systemu PROMOTIC

Widżety są traktowane jako zewnętrzne obiekty graficzne w systemu PROMOTIC, które wyświetlają dynamiczną zawartość na stronie html i są umieszczane w obiekcie PmaPanel. Mogą one być całkowicie niezależne od samej aplikacji ale mogą również wyświetlać dane dostarczane przez aplikację w formie graficznej.

Konfiguracje wstępne dla widżetów, które wyświetlają dane dostarczone przez aplikację:
 
Konfiguracje wstępne Pmg obiektów
Wytworzy obiekt PmgFrame z sformatowanym tekstem w stronie html
Wytworzy obiekt PmgButton, który otwiera stronę html z sformatowanym tekstem
 
Konfiguracje wstępne Pma obiektów
Wybrano dla nich jednolitą procedurę i interfejs.
Panel zawiera obiekt PmgFrame i odwołuje się do strony html widget.htm w podobiekcie PmaWebDir. To żądanie w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify woła metodę projektanta "widget". Tworzy stronę html z łączem do żądanej biblioteki "widżetów", którą parametryzuje. Częścią strony jest skrypt, który żąda o dane do wyświetlenia. Te udostępni metoda projektanta "data".

Same biblioteki "widżetów" mogą być umieszczone lokalnie w aplikacji lub w zdalnym adresie URL.

W podobny sposób można używać innych odpowiednich widżetów graficznych. Jednak w przypadku korzystania z nich w samej aplikacji konieczne jest zapoznanie się z warunkami licencji i ich przestrzeganie.

Ostrzeżenie
Niektóre widżety mogą wymagać obsługi Microsoft Edge WebView2 Runtime do wyświetlenia w aplikacji lokalnej. Następnie konieczne będzie zainstalowanie tej obsługi w SO Windows. Komponent nosi nazwę Microsoft Edge WebView2 Runtime w wersji Evergreen. A jego użycie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
 
Patrz WebView2 (Edge)
Nawigacja:
 
 
- SVG
- Widget
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.