Promotic

Przeglądarka stron Webowych (/#glob/webbrowser)

System PROMOTIC używa przeglądarki SO Windows do przeglądania stron Webowych. Przeglądarka jest otwierana przy pomocy metody Pm.CreateView, tak samo jak inne przeglądarki PROMOTIC.
Otwarcie stron Webowych w aplikacji jest takie samo dla obu typów przeglądarek (WebBrowser oraz WebView2), nie można określić, który z nich ma być używany podczas otwierania. Aplikacja jest ustawiona na używanie starszej wersji WebBrowser lub nowej WebView2.

Przykład:
Otwarcie nowego, osobnego okna z przeglądarką stron Webowych dla określonego adresu WWW:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu;", "target:_blank;");
oCreator.Open();


1. WebBrowser (MSHTML, InternetExplorer 11)

Domyślna starsza przeglądarka internetowa oparta na technologii InternetExplorer 11 jest standardową częścią SO Windows i nie wymaga instalacji. Ta przeglądarka jest zaimplementowana przez bibliotekę MSHTML.dll, która jest zawsze częścią SO Windows, nawet jeśli InternetExplorer 11 nie jest zainstalowany.

2. WebView2 (Edge)

Opcjonalna, nowoczesna przeglądarka internetowa oparta na technologii Edge (Chrome) nie jest standardową częścią SO Windows i musi zostać zainstalowana. Ten składnik może być automatycznie instalowany w przyszłych wersjach SO Windows lub mogło go już zainstalować inne oprogramowanie (np. MS Office).

1) Instalacja WebView2: Komponent nosi nazwę Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen (zawsze najnowsza wersja). Istnieje wariant dla 32- i 64-bitowego SO Windows. W 64-bitowym Windowsie 64-bitowy wariant WebView2 będzie działał zarówno z 32-bitowym jak i 64-bitowym systemem PROMOTIC. Istnieje pełna wersja instalatora (instalacja przebiega offline) a także bardzo mała wersja instalatora (wszystko jest pobierane z Internetu podczas instalacji). Instalatory można pobrać ze strony Microsoft.
Po instalacji Microsoft Edge WebView2 Runtime pojawi się w liście zainstalowanych aplikacji SO Windows, jest automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji, a także można go odinstalować.

2) Zmiana domyślnej przeglądarki stron Webowych na WebView2:.
Klucz WebView2 służy do zmiany ustawień w aplikacji patrz Opis INI pliku aplikacji (Aplikacja.ini).

3) Korzyści z zastosowania WebView2:
- Nowoczesna przeglądarka, obsługująca najnowsze standardy, najczęściej używana na świecie, najwyższy możliwy poziom kompatybilności z witrynami WWW.
- Wysoka wydajność i stabilność dzięki temu, że do wyświetlania strony wykorzystywanych jest kilka niezależnych procesów (chrome.exe).
- Możliwość wyświetlania konsoli DevTools z narzędziami do debugowania (klawisz F12).


4) Wady WebView2:
- Konieczność instalacji.
- Aktywna przeglądarka nie wysyła żadnych informacji o naciśnięciach klawiszy do aplikacji PROMOTIC, dlatego nie działa sterowanie aplikacji PROMOTIC przy pomocy klawiszy skrótu. Jeżeli przy pomocy myszy jest aktywowane jakiekolwiek inne okno PROMOTIC, wtedy klawisze działają normalnie.
- Niektóre okna dialogowe przeglądarki nie są zaimplementowane jako okna dialogowe SO Windows, ale jako część strony przeglądarki. Na przykład okno do wyboru drukarki podczas drukowania, to znaczy, że nie można wydrukować strony HTML z aplikacji za pomocą skryptu w sposób niewidoczny, gdzie mimo że okno dialogowe drukarki było wyświetlane na środku monitora, sama przeglądarka mogła znajdować się poza monitorem, a więc być niewidoczna.
- W przypadku wyświetlania strony HTML przez skrypt z pamięci (a nie z dysku) łącza do obrazków i innych zasobów nie działają na tej stronie. Obejściem problemu jest zapisanie strony w pliku pomocniczym na dysku i wyświetlenie jej z dysku (protokół file:// lub http://).

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.