Update cookies preferences
Promotic

Prohlížeč Web stránek (/#glob/webbrowser)

Systém PROMOTIC používá pro prohlížení Web stránek prohlížeč OS Windows. Prohlížeč se otevírá metodou Pm.CreateView, stejně jako ostatní prohlížeče PROMOTIC.
Otevření Web stránek v aplikaci je pro stejné oba typy prohlížečů (WebBrowser a WebView2), nelze při otevíraní určit, který se má použít. Aplikace je nastavena tak, aby používala buď starší WebBrowser nebo nový WebView2.

Příklad:
Otevření nového samostatného okna s prohlížečem Web stránek pro konkrétní WWW adresu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu;", "target:_blank;");
oCreator.Open();


1. WebBrowser (MSHTML, InternetExplorer 11)

Výchozí starší Web prohlížeč, který je založen na technologii prohlížeče InternetExplorer 11, je standardní součástí OS Windows a nemusí se instalovat. Tento prohlížeč je implementován knihovnou MSHTML.dll, která je vždy součástí OS Windows, a to i v případě, kdy InternetExplorer 11 není nainstalován.

2. WebView2 (Edge)

Volitelný nový moderní Web prohlížeč, který je založen na technologii prohlížeče Edge (Chrome), není standardní součástí OS Windows a musí se nainstalovat. Může se stát, že tato komponenta bude v budoucích verzích OS Windows automaticky nainstalována nebo tuto komponentu už nainstaloval jiný program (např. MS Office).

1) Instalace WebView2:
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen (vždy nejnovější verze). Existuje varianta pro 32 a 64-bitová OS Windows. Na 64-bitových Windows bude 64-bitová varianta WebView2 fungovat s 32 i 64-bitovým systémem PROMOTIC. Existuje jednak plná verze instalátoru (při instalaci už nepřistupuje na internet) a také velmi malá verze instalátoru (během instalace se vše stahuje z internetu). Instalační programy lze stáhnou ze stránek firmy Microsoft.
Po instalaci se Microsoft Edge WebView2 Runtime objeví v seznamu nainstalovaných aplikací OS Windows, je automaticky aktualizován na nejnovější verzi, a lze ho také odinstalovat.

2) Změna výchozího prohlížeče Web stránek na WebView2:
Ke změně v aplikaci slouží klíč WebView2 viz Popis INI souboru aplikace (Aplikace.ini).

3) Výhody WebView2:
- Moderní prohlížeč, podporující nejnovější standardy, nejrozšířenější na světě, nejvyšší možná míra kompatability s WWW stránkami.
- Vysoký výkon a stabilita daná tím, že k zobrazení stránky se používá několik nezávislých procesů (chrome.exe).
- Možnost zobrazit DevTools konzoli s ladícími nástroji (klávesa F12).


4) Nevýhody WebView2:
- Nutnost instalovat.
- Aktivní prohlížeč nepošle aplikaci PROMOTIC žádné informace o stisknutí kláves, takže nefunguje ovládání aplikace PROMOTIC horkými klávesami. Pokud se myší aktivuje jakékoliv jiné okno PROMOTIC, pak klávesy fungují normálně.
- Některá dialogová okna prohlížeče nejsou implementována jako dialogová okna OS Windows, ale jako součást stránky prohlížeče. Například okno pro výběr tiskárny při tisku, to znamená, že nelze tisknout HTML stránku z aplikace skriptem neviditelně, kdy sice dialog tiskárny byl zobrazen ve středu monitoru, ale vlastní prohlížeč mohla být mimo monitor a tak neviditelná.
- Při zobrazení HTML stránky skriptem z paměti (nikoliv z disku) nefungují z této stranky odkazy na obrázky a další zdroje. Obejít to lze uložením stránky do pomocného souboru na disku a zobrazit ho s disku (protokol file:// nebo http://).

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.