Promotic

Upload - Přenos souborů z Web klienta na server

Objekt PmaWebDir umožňuje také nabídnout html stránku s formulářem, který umožňuje klientovi vybrat soubor (nebo soubory) umístěné na počítači Web klienta a ty odeslat na server.

Vzor stránky (upload.htm):
<html>
<head>
<title>Upload file</title>
<style type="text/css">
body {background-color:#efefef;}
hr,div {width:400px;}
h2 {color:#000080;text-align:center;}
</style></head>
<body><div>
<h2>Select a file to upload to the server</h2>
<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="#">
File to upload: <input id="fileupload" name="myfile" type="file" multiple/><hr/>
<input type="submit" id="submit" value="Upload to server"/>
</form>
</div></body>
</html>


Stránku je ale možné vytvořit i ve skriptu v události onPageModify pokud konfigurátor "Zdroj dat" je nastaven na Text zadaný do vlastnosti pEvent.PageString v události onPageModify. Tak jak je použito v předkonfiguraci Předkonfigurace "PmaWebDir - Upload souborů z Web klienta na server".

Zpracování:
Zpracování přijatých souborů a jejich uložení do složky #data: je řešeno v události onPageAction takto:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pEvent.Data;
if (Pm.GetVarType(oData, 1) == "PmBuffer")
{
var aParts = Pm.HttpFormDataParse(oData);
var iParts;
for (iParts = 0; iParts < oData.GetSize(1); iParts++)
{
var mPart = aParts.GetItem(iParts, -1);
mPart.Value.SaveToFile(0, "#data:" + mPart.File, 0, -1);
}
}
Otevření stránky:
Skript v události onButtonUp objektu PmgButton, který otevře stránku upload.htm objektu PmaWebDir pro výběr a odeslání souboru na server.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Dir", "file:upload.htm", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.