Promotic

onButtonUp - událost objektu PmgButton

Popis:
Událost je vyvolána při uvolnění tlačítka (klávesnicí nebo myší).
Vyvolání události také závisí na na nastavení konfigurátoru "Událost 'onButtonUp' vyvolána vždy".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgButton objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
V události se vyvolá metoda, která výmění stávající obraz za jiný. Viz metoda Pm.CreateView.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "../Obraz2", "", "target:main;");
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r.o.