Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgButton (Tlačítko jednostavové)

Popis:
Jednostavové tlačítko je určeno ke spouštění skriptu (např. přepnutí do jiného obrazu, přenos hodnoty, přehrání zvukového souboru,...).

Skript se definuje v události onButtonDown nebo onButtonUp.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
ColorText Barva textu v tlačítku
ImageSrc Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku
StateEx Vrací stav tlačítka
Text Text v tlačítku
Události:
onButtonDown Vyvolá se po stisknutí tlačítka
onButtonUp Vyvolá se při uvolnění tlačítka
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Tlačítko Vlastnosti tlačítka.
Poznámka:

Pokud ve skriptu je metoda vyvolávající jakékoli modální okno (např. Pm.InputBox), pak je nutno umístit takový skript do události onButtonUp (v jiném případě OS Windows nemusí zajistit, že se tlačítko vykreslí správně).

Tlačítko může být vykresleno s bitmapou. Ta se může měnit datovou vazbou "T - Datová vazba na výpočet podle tabulky hodnot" v závislosti na stavu stisknutí tlačítka (viz vlastnost StateEx).

Viz také:
- PmgButtonState (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiButton -> PmgButton
Pm8.00.13: Další menší opravy týkající se objektu.
Pm8.00.07: Zprovozněno zarovnání ikony s textem. Pokud například konfigurátor "Zobrazit obrázek" je nastaven na "vlevo od textu" a text je přitom zarovnán vlevo, pak se ikona spolu s textem zarovná vlevo (dříve se bez ohledu na nastavení centrovalo). Toto je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice