Promotic

ColorLight - vlastnost objektu PmgBox

Popis:
Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu.
Syntaxe:
String ColorLight
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Světlá barva okraje" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBox.ColorItem (vlastnost)
- PmgBox.ColorDark (vlastnost)
- Pm.ColorOper (metoda)
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBox = pMe.Items("/Box");
var sColorLight = oBox.ColorLight;   // Čtení z vlastnosti

oBox.ColorLight = "#ffff00";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.