Update cookies preferences
Promotic

BorderType - vlastnost objektu PmgBox

Popis:
Typ okraje boxu.
Syntaxe:
Long BorderType
Hodnoty:
0 - Vystouplý (outset)
1 - Zanořený (inset)
2 - Drážka (groove)
3 - Hřbet (ridge)
4 - Jednoduchý (solid)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ okraje" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBox.BorderWidth (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBox = pMe.Items("/Box");

var nBorderType = oBox.BorderType;   // Čtení z vlastnosti
oBox.BorderType = 2;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.25: Nové typy okraje boxu: Hřbet (ridge) a Jednoduchý (solid).
© MICROSYS, spol. s r.o.