Promotic

BorderType - vlastnost objektu PmgBox

Popis:
Typ okraje boxu.
Syntaxe:
Long BorderType
Hodnoty:
0 - Vystouplý
1 - Zanořený
2 - Obrys
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ okraje" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBox.BorderWidth (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBox = pMe.Items("/Box");
var nBorderType = oBox.BorderType;   // Čtení z vlastnosti

oBox.BorderType = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.