Promotic

  OP PIK Aplikace III

  Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Název projektu: Vývoj systému pro vyhodnocování údajů z měřičů energií
  Reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010214


  Dne 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu s názvem "Vývoj systému pro vyhodnocování údajů z měřičů energií". Projekt je řešen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva III.

  Projekt řeší aktivity průmyslového výzkumu a experimentální vývoje, jejich výsledkem je otevřený a modulární telemetrický softwarový systém pro vyhodnocování údajů z měřičů energií. Systém s pracovním názvem "MEDIA METER" je univerzální a konfigurovatelná softwarová aplikace, která provádí automatické odečty a vyhodnocování údajů z měřičů energií: teplo, voda, plyn, elektřina atd.

  Průmyslový výzkum je řešen ve spolupráci s technickou univerzitou Ostrava, část výzkumu je zajištěna vlastními kapacitami.

  Experimentální vývoj v projektu zahrnuje práce na vývoji softwarových částí systému:
  - Vývoj nových komponent systému PROMOTIC
  - Vývoj systému MEDIA METER


  Rozsah řešení a inovativnosti projektu MEDIA METER je navržen tak, aby se podařilo vytvořit produkt s novými, progresivními technickými a užitnými vlastnostmi, které zajistí jeho konkurenceschopnost jak na českém, tak i zahraničním trhu. Výstupem projektu je softwarový produkt, který bude významně přispívat k úspoře energií, kontrole a plánování spotřeb energií:

  - Systém nabízí komfortní přehled od odběrech energií a umožňuje tak lépe plánovat požadavky na spotřebu energií v různých časových řezech.
  - Poskytne přesné informace o rozúčtování spotřeb energií
  - Umožňuje operativně detekovat poruchy měřičů energií a upozorní obsluhu na nutnost provést servisní zásah
  - Přinese uživatelům kontrolu na spotřebou energií – jak pro dodavatele energií (teplárny, elektrárny,..), tak pro koncové spotřebitele: města, správní celky, bytové jednotky atd.
  - Na základě spotřeb energií v minulém období (měsíce, roky) umožňuje systém lépe plánovat dodávky energií


  Realizace projektu je spolufinancována z prostředků strukturálních fondů EU

  © MICROSYS, spol. s r. o.