Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OP PIK Aplikace III

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vývoj systému pro vyhodnocování údajů z měřičů energií
Reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010214

 
Dne 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu s názvem "Vývoj systému pro vyhodnocování údajů z měřičů energií". Projekt je řešen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva III.
 
Projekt řeší aktivity průmyslového výzkumu a experimentální vývoje, jejich výsledkem je otevřený a modulární telemetrický softwarový systém pro vyhodnocování údajů z měřičů energií. Systém s pracovním názvem "MEDIA METER" je univerzální a konfigurovatelná softwarová aplikace, která provádí automatické odečty a vyhodnocování údajů z měřičů energií: teplo, voda, plyn, elektřina atd.
 
Průmyslový výzkum je řešen ve spolupráci s technickou univerzitou Ostrava, část výzkumu je zajištěna vlastními kapacitami.
 
Experimentální vývoj v projektu zahrnuje práce na vývoji softwarových částí systému:
- Vývoj nových komponent systému PROMOTIC
- Vývoj systému MEDIA METER
 
Rozsah řešení a inovativnosti projektu MEDIA METER je navržen tak, aby se podařilo vytvořit produkt s novými, progresivními technickými a užitnými vlastnostmi, které zajistí jeho konkurenceschopnost jak na českém, tak i zahraničním trhu. Výstupem projektu je softwarový produkt, který bude významně přispívat k úspoře energií, kontrole a plánování spotřeb energií:
 
- Systém nabízí komfortní přehled od odběrech energií a umožňuje tak lépe plánovat požadavky na spotřebu energií v různých časových řezech.
- Poskytne přesné informace o rozúčtování spotřeb energií
- Umožňuje operativně detekovat poruchy měřičů energií a upozorní obsluhu na nutnost provést servisní zásah
- Přinese uživatelům kontrolu na spotřebou energií – jak pro dodavatele energií (teplárny, elektrárny,..), tak pro koncové spotřebitele: města, správní celky, bytové jednotky atd.
- Na základě spotřeb energií v minulém období (měsíce, roky) umožňuje systém lépe plánovat dodávky energií
 
Realizace projektu je spolufinancována z prostředků strukturálních fondů EU
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice