Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC ENERG

Systém PROMOTIC ENERG slouží pro měření a regulaci odběrů energií. Umožňuje vytvoření komplexního přehledu o stavu odběrů všech energetických veličin, které jsou do systému přivedeny (elektroměry, měřiče tepla, vodoměry, plynoměry, atd.).
Vlastní regulace bývá obvykle řešena na podřízených PLC stanicích. Systém PROMOTIC ENERG v tom případě pak provádí monitorování a zasílání povelů nebo parametrů do podřízených PLC stanic.
Systém má architekturu typu klient-server; může být proto provozován na více stanicích v lokální (LAN) nebo i vzdálené (WAN) počítačové síti
Snímání měřených údajů lze provádět jak lokálně, tak i ve vzdálených místech s přenosem prostřednictvím komunikačních kabelů, telefonních linek pevných i komutovaných, s použitím radiomodemů nebo přes síť mobilních telefonů GSM.

Standardní funkce systému PROMOTIC ENERG:
- měření a regulace spotřeby energií (elektřina, teplo, atd.)
- nastavení odběrového diagramu a regulačních stupňů
- monitorování hodinových odběrů a jeho odchylek dle podmínek oprávněného zákazníka
- měření podružných odběrů (elektřina, teplo, voda, plyn, vzduch, atd.)
- sdružování měřených odběrů do provozních celků (středisek)
- definování součtových odběrů
- bilancování naměřených veličin v tabulkové i grafické formě
- predikce odběru, alarm při překročení limitu
- možnost definování přístupových práv obsluhy
- ukládání naměřených dat v definované periodě
- zobrazení historického průběhu naměřených veličin
- automatický přechod na "letní čas"/"zimní čas"
- poskytování dat pro další stanice v síti
- archivace důležitých událostí v systému do souborů alarmů a eventů pro další zpracování a vyhodnocení


Nadstandardní funkce systému PROMOTIC ENERG:
- přenos údajů do vyšších informačních systémů (Excel, Access, Oracle, SAP, atd.) podle konkrétních požadavků uživatele
- odpojování vybraných spotřebičů podle předem stanovených priorit (případně doporučení jejich vypnutí operátorovi)
- nastavení času předzvěstí před vypnutím spotřebiče
- definování minimální a maximální technologicky přípustné doby pro odpojení nebo chod spotřebiče
- internetový klient
- napojení na IS podniku
- podle konkrétního požadavku zákazníka lze monitorovat další (i jiné) technologie: váhy, objemy zásobníků, zabezpečovací systémy, atd.

Základní obrazovka:

- zobrazení okamžitých hodnot hlavního měření (činný výkon, jalový výkon, účiník)
- predikce odběru v aktuální čtvrthodině (hodině) a její srovnání s limitem (limit je odvozen z platného odběrového diagramu) a regulačních stupňů
- zobrazení hodnoty účiníků: aktuální, ve čtvrthodině, v hodině


Volbou z MENU lze zadat (editovat) například:
- Odběrový diagram: nastavení aktuálního limitu odběru, vyhlášeného regulačního stupně, zadání tarifů odběru, definice svátků v roce
- Parametry měření: název měření, médium, jednotka, konstanty pro přepočet, atd.
- Parametry médií: název média, měřená jednotka, cena za jednotku, atd.
- Parametry středisek: název střediska, zkratka, atd.
- Parametry součtových odběrů: definování skupin měření a vzájemných závislostí mezi jednotlivými měřeními (název odběru, jednotka, limit, alarm, atd.)
- Tabulka aktuálních dat: náhled nad okamžitým aktuálním odběrem všech měřených veličin s možnostmi třídění
- Činný odběr a Jalový odběr: zobrazení naměřených hodnot hlavního měření v požadovaném čase (tabulkově, graficky)
- Výběr měření: zobrazení naměřených hodnot zvoleného měření v požadovaném čase (tabulkově, graficky)
- Bilance (směnové, denní, měsíční, roční): sumarizace naměřených hodnot podle zvolených kriterií a zadaných cen médií (třídění podle středisek, médií)
- Definice přístupových práv operátorů
- a mnoho dalších ...

Ukázky dalších obrazovek systému:


Parametrizace odběrového diagramu:

Měsíční bilance vybraného střediska:

Tabulka naměřených čtvrthodinových odběrů vybraného měření:
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.