Promotic

Systém správy budov (BMS)

Co je BMS (Building Management System) ?

Centrální dohledový systém umožňuje:
- sběr dat, informací, signálů a stavů ze všech systémů integrovaných v budovách
- archivaci dat do centrální databáze (např. MS SQL Server)
- provoz a správu budov s jednotným operátorským rozhraním
- úspory energií vyplývající z optimalizace vytápění místností, regulace spotřeby energií (řízení osvětlení místností, větrání, vytápění, VZT, atd.)

Systém BMS zahrnuje

Monitorování a vyhodnocování provozu zabezpečovacích systémů:
- elektronické zabezpečovací systémy (EZS), např. systém Galaxy
- elektronické požární systémy (EPS) např. ústředna Esser (Honeywell)
- monitorování dalších poruchových stavů (rozvaděče, výtahy, náhradní zdroje energie, atd.)


Monitorování a regulace tepelně-energetických zařízení (MaR)
- vytápění a přípravy TUV
- regulace kotelen, výměníkových stanic
- monitorování a regulace VZT
- monitorování provozních stavů, ovládání technologií podle zvolených časových programů nebo nasmlouvaných odběrových diagramů


Měření a vyhodnocování odběrů energií (elektřina, voda, teplo, plyn ...)
- monitorování a vyhodnocování spotřeby energií za zvolený časový rozsah podle různých kritérií:
1. podle typu měřeného média (elektřina, voda, teplo, plyn ...)
2. podle odběratelů
3. podle skupiny měřičů (např. kotelna, bytová jednotka, ...)
- měsíční vyhodnocování odběrů + případný export dat do nadřízeného IS


Docházkové systémy
- integrace přístupového systému osob (např. systém Microsoft Access)


Kamerové systémy (CCTV)
- integrace kamerových záznamů do monitorovacího systému BMS (živé náhledy, prohlížení záznamů z kamer, možnost ovládání kamer, atd.)


Monitorování a ovládání prvků inteligentních domů
- přes komunikační sběrnice DALI, KNX, BACnet atd.


Vstupní data systému BMS

Požadavek na propojení systému BMS s různorodými systémy a zařízeními: MaR (různé typy PLC automatů), měřiče energií (od různých dodavatelů), subsystémy integrované v budově (EPS, EZS, kamery ..), napojení na zařízení/sběrnice inteligentních domů (osvětlení, okna, spotřebiče, atd.). Preferuje se komunikace standardním protokolem TCP/IP.

Ústředny EPS a EZS (např. ústředny Esser, Bosch, ...)
- aktuální data - přímé napojení přes komunikační rozhraní (Ethernet, RS485 atd.) nebo OPC servery
- historie - předání dat a informací přes databázová rozhraní ...


Systémy MaR – monitorování a parametrizace provozu kotelen, VS (výměníkových stanic), VZT jednotek, atd.
- komunikace s PLC automaty různých výrobců (Simatic, SAIA, Mitsubishi, Unitronics, protokoly Modbus, M-BUS, PmIEC8705 a mnoho dalších)


Měření spotřeby energií: automatické čtení dat z měřičů energií od různých výrobců: Kamstrup MULTICAL, Danfoss INFOCAL-5, ABB, Siemens, atd.
- komunikace standardními protokoly Modbus, M-BUS, IEC 60870-5
- vzdálené přenosy přes GSM, rádiové sítě, VPN, cloudové systémy, ...
Databázová propojení
- import dat z docházkových systémů
- export dat do podnikových IS (podklady pro fakturaci odběrů energií)


Napojení na zařízení a sběrnice inteligentních domů
- přes komunikační sběrnice DALI, KNX, BACnet atd.

Architektura systému

Architektura systému BMS je nejčastěji typu klient-server:

Hlavní server BMS - zajišťuje serverové služby pro celý systém:
- Komunikační server – čtení dat ze subsystémů v reálném čase
- Datový server - archivace dat do centrální databáze (např. MS SQL)
- Web server – generování dat pro vizualizační Web klienty


Vizualizační Web klienti BMS
- jednotná vizualizace všech technologií integrovaných v budovách, jednotný způsob ovládání systému (časové plány, ...)
- monitorování provozu technologií v budově s vyznačením umístění prvků technologií po patrech (měřiče energií, požární klapky, čidla EPS, EZS, ...)
- možnost prohlížet průběhy veličin a stavů signálů v čase (trendy)
- správa eventů a eventů v systému
- reporty a výstupy systému: přehledy odběrů energií, alarm reporty, ...
- možnost definovat více typů uživatelů s různými právy a přístupy:
1. recepční – jen monitorování bez možnosti editace parametrů systému
2. energetik, provozovatelé technologií, správce budovy atd.
3. administrátor systému s možností nastavovat parametry systému
4. další (podle přání provozovatele): nájemníci, atd.


Výhody Web klientů:
- nezávislost na OS (Windows, Linux, ...) - postačí standardní Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...)
- snadná údržba systému - bez nutnosti instalace dalších softwarových komponent.
- jednoduché rozšíření systému BMS o další Web klienty
- Web klient může být provozován na jakémkoli PC (nebo jiném zařízení - smartphone, tablet, ...) v rámci Intranetu. Přístup k datům systému BMS je chráněn přístupovými hesly a právy obsluhy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.