Promotic

PROMOTIC TEPLO

Standardní funkce systému PROMOTIC TEPLO:
- měření a regulace spotřeby tepla (pára, ÚT, TUV, VZT atd.) na primárních a sekundárních rozvodech
- řízení technologií vytápění kotelen, VS, PS a souvisejících technologií (měření emisí, úpravny vody, čerpacích stanic, klimatizace, rekuperace atd.)
- nastavení a optimalizace křivky pro ekvithermní nebo referenční regulaci, odběrového diagramu a časové programy.
- dispečerské řízení tepelného hospodářství
- měření podružných odběrů (teplo, elektřina, voda, plyn, vzduch, atd.)
- sdružování měřených odběrů do provozních celků
- bilancování naměřených veličin v tabulkové i grafické formě včetně generování fakturačních podkladů
- přenos údajů do vyšších informačních systémů (databáze Excel, Access, Oracle, SAP, atd.) podle konkrétních požadavků uživatele
- možnost definování přístupových práv obsluhy
- a další podle Vašich požadavků.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.