Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oracle

Firma Oracle dodává klient/server databázový produkt Oracle (v době psaní je poslední verze Oracle 11g). Pro vývojové účely jsou produkty Oracle k dispozici ke stažení v plné verzi ZDARMA na Web stránkách OTN (Oracle Technology Network http://otn.oracle.com). Licenční poplatky se platí až při komerčním nasazení.
 
Práce s databází typu Oracle
- ODBC ovladač firmy Microsoft má omezenou podporu datového typu TIMESTAMP. Při použití tohoto ovladače pro přístup k databázi Oracle nelze ukládat datum a čas s přesností vyšší než 1 sekunda. ODBC ovladač dodávaný s databází Oracle tento nedostatek nemá (ukládá s přesností až na zlomky sekund).
- Do databáze lze ukládat pomocí objektu PmTrend, pokud v tomto objektu konfigurátor Typ uložení je nastaven na Database Oracle cyclic.
 
Do databáze lze ukládat:
- pomocí objektu PmTrend, pokud v tomto objektu konfigurátor Typ uložení je nastaven na Database Oracle cyclic
- pomocí objektu PmAlarmEvent, pokud v tomto objektu konfigurátor Typ uložení je nastaven na Parametry pro typ: Oracle databáze
- pomocí objektu PmAdo
- pomocí objektu PmDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj
 
Další popisy k Oracle viz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice