Promotic

Oracle

Firma Oracle dodává klient/server databázový produkt Oracle (v době psaní je poslední verze Oracle 11g). Pro vývojové účely jsou produkty Oracle k dispozici ke stažení v plné verzi ZDARMA na Web stránkách OTN (Oracle Technology Network http://otn.oracle.com). Licenční poplatky se platí až při komerčním nasazení.

Práce s databází typu Oracle
- ODBC ovladač firmy Microsoft má omezenou podporu datového typu TIMESTAMP. Při použití tohoto ovladače pro přístup k databázi Oracle nelze ukládat datum a čas s přesností vyšší než 1 sekunda. ODBC ovladač dodávaný s databází Oracle tento nedostatek nemá (ukládá s přesností až na zlomky sekund).
- Do databáze lze ukládat objektem PmaTrendGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Database Oracle cyclic.


Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaTrendGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Database Oracle cyclic
- objektem PmaAlarmGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Oracle databáze
- objektem PmaAdo
- objektem PmaDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj


Další popisy k Oracle viz:
© MICROSYS, spol. s r.o.