Promotic

Příklady práce s databází Oracle

Databáze Oracle v objektu PmaTrendGroup

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaTrendGroup - Skupina trendů" konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database Oracle cyclic.
- V nově založeném objektu PmaTrendGroup v kartě "Uložení", konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database Oracle cyclic.
Trendované veličiny mohou být definovány v kartě "Data" nebo v ExtTrend objektu PmaData.
Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run (nebo metody RunTime) objektu PmaTrendGroup. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru "Automatické ukládání po startu povoleno" v kartě "Trend".

Databáze Oracle v objektu PmaDatabase

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaDatabase - Databáze" vybrat: ODBC; Data source.
- V nově založeném objektu PmaDatabase v kartě "Databáze" nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze Oracle v objektu PmaAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: Oracle a v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" zvolit: ODBC - Pojmenovaný ODBC zdroj.
- V konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" je nutno upravit název ODBC zdroje (případně uživatele a heslo).
Po založení se vytvoří objekt PmaAdo, který má v kartě "Metody" metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížeč Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper".

Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas, primární klíč, nesmí být NULL), 'flags' (celé číslo, nesmí být NULL) a 'value1' (reálné číslo, nesmí být NULL).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime TIMESTAMP(6), flags NUMBER(8) NOT NULL, value1 NUMBER NOT NULL, CONSTRAINT nTime_pk PRIMARY KEY(nTime))", "");


Viz http://ss64.com/ora, http://download.oracle.com/docs
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází Oracle
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.