Promotic

RunTime - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Uložení všech aktuálních hodnot v kartě "Data" se zadaným časem v parametru tTime.
Syntaxe:
Boolean RunTime(Date tTime, Long nTimeType)
Parametry:
tTime(Date) Čas zapisovaných hodnot
nTimeType(Long) Typ času zapisovaných hodnot
1 - tTime je "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období, odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows)
2 - tTime je "zimní čas" (v letním i v zimním období).
Vrácená hodnota:
true - Pokud byl zápis záznamu úspěšný
false - V jiném případě
Poznámka:
Pro volání metody s aktuálním časem viz metoda Run.
Pokud konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" je zatržen, pak metoda není funkční, tzn. nelze zapisovat do archivu trendů.
Voláním metody lze při nastavení konfigurátoru "Typ uložení" na Database MS SQL server cyclic nebo Database Access cyclic provádět zpětné zápisy (lze zapisovat i záznamy s časem starším, než je čas posledně zapsaného záznamu). Pokud je nastaven jiný typ nastavení než výše dva uvedené, pak zpětný zápis není možný.
Pokud konfigurátor "Změnové ukládání proměnných povoleno" je zatržen, pak ukládání proměnných je prováděno optimalizovaně, tzn. každé volání této metody nemusí znamenat uložení hodnot.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var time = pMe.Pm("/Data/#vars/time").Value;
oTrend.RunTime(time, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.