Promotic

BackupCreate - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Vytvoří novou zálohu.
Metoda je funkční pouze pokud je zvolen typ technologie (viz konfigurátor "Typ uložení") podporující zálohování.
Syntaxe:
Empty BackupCreate([String sName], [String sTitle])
Parametry:
sName[nepovinné] (String) Název nového zálohového souboru
sTitle[nepovinné] (String) Uživatelský popis nového zálohového souboru
Poznámka:
Voláním metody dojde k zavření zálohy, do které byla doposud uchovávána data (voláním metod Run nebo RunTime) a vytvoření nové prázdné zálohy. Metodu lze volat bez ohledu na to, zda je definován automatický vznik záloh v kartě "Uložení". Pokud nejsou nastaveny parametry sName, sTitle, pak záloha vzniká s předdefinovaným systémovým a uživatelským názvem a oba tyto řetězce lze změnit v události onBackupCreate.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
oTrend.BackupCreate();
© MICROSYS, spol. s r.o.