Update cookies preferences
Promotic

GetVarExtensions - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (objektů ExtTrend) zaregistrovaných do objektu PmaTrendGroup (všechny trendy této skupiny trendů).
Syntaxe:
Array GetVarExtensions()
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtTrend objekty objektu /Trend (PmaTrendGroup) s následným výpisem identifikátorů každého trendu do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aExt = pMe.Pm("/Trend").GetVarExtensions();
var nExt = aExt.GetSize(1);
var iExt;
for (iExt = 0; iExt < nExt; iExt++)
{
Pm.Debug(aExt.GetItem(iExt).TrendId);
}

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.