Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtTrend objektů) zaregistrovaných do objektu PmaTrendGroup (všechny trendy této skupiny trendů).
Syntaxe:
Array GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtTrend objekty objektu /Trend (PmaTrendGroup) s následným výpisem identifikátoru každého trendu do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var a = pMe.Pm("/Trend").GetVarExtensions();
var n = a.GetSize(1);
for ( i = 0; i < n; i++)
Pm.Debug( a.GetItem( i).TrendId);

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice