Promotic

onError - událost objektu PmaTrendGroup

Popis:
Událost je vyvolána při vzniku chyby v objektu. V parametru Code je numerický kód chyby, v parametru CodeText je textový popis chyby.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaTrendGroup objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Code - (Long) Numerický kód vzniklé chyby
0 - Žádná chyba
33 - Obecná chyba v serveru trendů
60 - Nepodařilo se připojit k archivu trendů. Záznamy nebudou uchovávány na disku.
1000 - Testy konzistencí archivu trendů neproběhly v pořádku.
1100 - Nepodařilo se přidat novou větu do archivu trendů.
pEvent.CodeText - (String) Popisný text chyby
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Error trend: " + pEvent.CodeText);
© MICROSYS, spol. s r. o.