Promotic

Uložení - karta objektu PmaTrendGroup

Popis:
Konfigurace ukládání dat skupiny trendů na disk.
Konfigurátory:
Data jsou ukládána v paměti počítače a na disku. V závislosti na volbě Typ uložení jsou na disku data uložena buď v jednom souboru na disku (cyklický soubor - po naplnění maximální velikosti tohoto souboru dochází k odmazávání nejstarších záznamů) nebo zálohovým (backupovým) způsobem - je definována velikost jednoho zálohového souboru (časově nebo počtem řádků nebo variabilní velikost podle specifických požadavků) a počet těchto zálohových souborů (zálohou je jeden soubor na disku nebo jedna tabulka v databázi - podle volby technologie). Nejstarší záloha je při naplnění počtu záloh a při vzniku nové zálohy smazána. Poznámka: Lze také velikost zálohy ponechat neomezenu a nové zálohy vytvářet voláním metody BackupCreate.
Pro získání informací o způsobu ukládání na disk viz metoda PmaTrendGroup.GetPersistInfo.
Za běhu aplikace PROMOTIC lze změnit dynamicky umístění archivu dat (místo, kde budou ukládána data) pomocí metod Open a Close.
Používat data na diskuPovolení/zákaz uchovávání/čtení dat do/z archivu na disku počítače.
Načíst data z disku do paměti při spuštění aplikacePokud je povolena volba Používat data na disku a je nastaven nenulový počet záznamů v paměti, pak po spuštění aplikace se načtou nejnovější data z disku (pokud už nějaká byla uložena) do paměti. Určitá část dat je tedy paralelně na disku i v paměti počítače. Údaj se zadává v procentech vzhledem k maximálnímu počtu záznamů v paměti.
Zpožděný zápis na diskPři rychlé periodě ukládání na disk (např. v řádu jednotek sekund) lze definovat ukládání do pamětového mezibufferu. Každé volání metody Run (RunTime) uloží záznam do tohoto bufferu. Navíc každé N-té (N je hodnota zadaná v konfigurátoru) vyprazdní buffer a všechny záznamy v něm uložené přenese na disk. Hodnota 1 (přednastaveno) znamená, že každé volání metody Run (RunTime) bude uloženo zároveň i na disk a buffer nebude využíván.
Otevřít při spuštění aplikace (platné jen v režimu Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat))Nastavením této volby lze rozhodnout, zda se objekt při spuštění aplikace otevře a připojí k archivu dat nebo zůstane odpojen, tzn. nebude možno zapisovat nová data a dotazy nebudou vracet žádná data. Pokud zůstane odpojen, pak lze kdykoli později voláním metody Open objekt otevřít. Objekt lze také zavřít ve skriptu voláním metody Close.
Upozornění: pokud objekt PmaTrendGroupihned po spuštění aplikace umožňovat zápis dat a čtení dat tohoto objektu, pak tento konfigurátor musí být zatržen.
Typ uloženíVýběr způsobu uchovávání na disk, viz Srovnání technologií pro ukládání dat trendů.
Database dBase backups - Uložení zálohovým způsobem do dBase souborů v zadané složce. Zálohou je tabulka (*.dbf soubor) databáze dBase. Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána.
Promotic binary file cyclic - Uložení v PROMOTIC binárním formátu - všechna data jsou uložena v jednom cyklickém souboru na disku. Po naplnění souboru zadaným počtem záznamů jsou nejstarší záznamy odmazávány při zápisu nových záznamů.
Database MS SQL server cyclic - Uložení v jedné tabulce databáze MS SQL. Po naplnění tabulky jsou nejstarší záznamy odmazány při zápisu nových záznamů.
Database Oracle cyclic - Uložení v jedné tabulce databáze Oracle. Po naplnění tabulky jsou nejstarší záznamy odmazány při zápisu nových záznamů.
Database MySQL cyclic - Uložení v jedné tabulce databáze MySQL. Po naplnění tabulky jsou nejstarší záznamy odmazány při zápisu nových záznamů.
Database PostgreSQL cyclic - Uložení v jedné tabulce databáze PostgreSQL. Po naplnění tabulky jsou nejstarší záznamy odmazány při zápisu nových záznamů.
Database FireBird cyclic - Uložení v jedné tabulce databáze FireBird. Po naplnění tabulky jsou nejstarší záznamy odmazány při zápisu nových záznamů.
Database Access cyclic - Uložení v jedné tabulce databáze Access. Po naplnění tabulky jsou nejstarší záznamy odmazány při zápisu nových záznamů. Formát *.MDB souboru je Access 2000.
Tento způsob uložení má omezení: Pokud v aplikaci je použito více PmaTrendGroup objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.
Database MS SQL server backups (zastaralé) - Uložení zálohovým způsobem do databáze MS SQL. Zálohou je tabulka v databázi v SQL serveru. Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána. Viz popis MS SQL server a MS SQL Express.
Database Access backups (zastaralé) - Uložení zálohovým způsobem do databáze Access. Zálohou je tabulka v databázi (tzn. soubor *.mdb). Nejstarší záloha (tabulka) je po naplnění definovaného počtu záloh (tabulek) smazána. Formát *.MDB souboru je Access 2000.
Tento způsob uložení má omezení: Pokud v aplikaci je použito více PmaTrendGroup objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.

Historie:
Pm9.00.03: Nový typ uložení do databáze PostgreSQL.
© MICROSYS, spol. s r.o.