Promotic

Ukládání dat do jedné tabulky databáze MySQL (Database MySQL cyclic) - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze MySQL. Touto technologií jsou data ukládána do jedné tabulky (v databázi MySQL) s názvem zadaným v konfigurátoru "Tabulka". Je definována minimální a maximální velikost tabulky. Pokud aktuální velikost tabulky překročí maximální velikost, pak je smazáno tolik nejstarších záznamů, aby se velikost databáze snížila na minimální velikost tabulky. Tento postup se neustále opakuje.
Metodou RunTime lze v tomto typu nastavení ukládání provádět zpětné zápisy (lze zapisovat i záznamy s časem starším, než je čas posledně zapsaného záznamu).
Touto technologií probíhá zápis pomocí ODBC ovladače pro databázi MySQL. Tento je nutno nainstalovat na počítač, kde běží aplikace PROMOTIC.
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec. Například "Provider=MSDASQL;Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver};Server=localhost;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;"
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožňuje určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět pouze pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:FLOAT(10,0);dbdt.f64:FLOAT(10,3);dbdt.f32:FLOAT(10,3);dbdt.i32:FLOAT(10,0);dbdt.i16:FLOAT(5,0);dbdt.u8:INT;dbdt.b:BIT;".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
coltimename (nepovinné) - Název sloupce s časem záznamu.
Přednastaveno "coltimename:pm_time;".
colattrname (nepovinné) - Název sloupce s atributy záznamu.
Přednastaveno "colattrname:pm_attr;".
dbdt.pmtime (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s časem záznamu.
Přednastaveno "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s atributy záznamu.
Přednastaveno "dbdt.pmattr:FLOAT(10,0);".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float64 (Double).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f64:FLOAT(10,3);".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float32 (Single).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f32:FLOAT(10,3);".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int32 (Long).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i32:FLOAT(10,0);".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int16 (Integer).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i16:FLOAT(5,0);".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Uint8 (Byte).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.u8:FLOAT(3,0);".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Bool (Boolean).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.b:BIT;".
TabulkaNázev tabulky v databázi, do které budou ukládána data.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Minimální velikost tabulkyMinimální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Počet záznamů v tabulce nikdy neklesne pod tuto minimální hranici.
Maximální velikost tabulkyMaximální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Počet záznamů v tabulce nikdy nepřekročí tuto maximální hranici. Při překročení této hranice je smázán takový počet nejstarších záznamů, aby počet záznamů v tabulce klesl na minimální velikost tabulky.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není omezena počtem záznamů.
Minimální velikost tabulky, zadáno časovým rozpětímMinimální velikost tabulky zadána časovým rozpětím. Časové rozpětí záznamů v tabulce nikdy neklesne pod tuto minimální hranici.
Maximální velikost tabulky, zadáno časovým rozpětímMaximální velikost tabulky zadána časovým rozpětím. Maximální časové rozpětí všech záznamů v tabulce. Při překročení této hranice je smázán takový počet nejstarších záznamů, aby počet záznamů v tabulce klesl na minimální velikost tabulky.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není časově omezena.
Poznámka:
Pokud selže zápis záznamu do databáze, pak se systém PROMOTIC bude snažit o zápis téhož záznamu ještě dvakrát. Pokud zápis záznamu selže kvůli síťové chybě (timeout), pak systém PROMOTIC zavře spojení a při dalších zápisech (téhož nebo dalšího záznamu) se bude pokoušet o nové připojení. Pokud se spojení podaří obnovit, pak bude zápis trendů automaticky pokračovat. Při delším výpadku může dojít k ztrátě některých záznamů během výpadku spojení. Informace o chybách zápisu záznamů při výpadku spojení se zapíší do globálních chyb INFO systému.

Historie:
Pm8.03.00: Úprava nastavení konfigurátoru "Datový zdroj (ConnectionString)".
© MICROSYS, spol. s r.o.