Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MySql

Databázový server se nasazuje hlavně u Web aplikací. Instalační soubory MySQL lze získat například na http://www.mysql.com.
 
Práce s databází typu MySql
- ODBC ovladač dodávaný s databází MySQL podporuje pouze mód statického dotazování se na data (statický kurzor). Pokud objekty PmAdo a PmDatabase použijí přístup přes ODBC, potom musí nastavit typ dotazu na statický kurzor (snapshot). V tomto módu ale nejde přídávat nebo editovat data metodami AdoRecordset.AddNew, AdoRecordset.Update, PmDatabase.AddNew nebo PmDatabase.Edit. Zapisovat do databáze je nutno pomocí SQL příkazů INSERT, UPDATE metodami PmAdo.DbExecute nebo PmDatabase.Execute.
- Do databáze lze ukládat pomocí objektu PmTrend, pokud je v tomto objektu nastaven konfigurátor Typ uložení na Database MySQL cyclic.
- Pokud se do databáze ukládají pomocí objektu PmDatabase hodnoty typu řetězec, je potřeba v nastavení znakových sad řetězců v MySQL a v nastavení řetězcových datových typů sloupců použít unicode (ucs2) nebo utf8 (utf8) kódování.
- V MySQL ODBC ovladači je nedostatečná podpora datového typu TIME sloupce tabulky v MySQL databázi (zapsáno 4.2007).

Pokud je používán ovladač verze 3.51.12, pak například při čtení dat z tabulky MySQL databáze pomocí vlastnosti FieldValues nejsou hodnoty z tabulky přečteny vůbec nebo jsou přečteny špatně.

Při použití ovladače verze 3.51.14 je výsledek o něco lepší. Při čtení dat je čas přečten v pořadku, ale v PROMOTIC je čas uložen včetně datumové části (V MySQL je uloženo 13:28:33, do Promotic se ODBC ovladačem přečte například 2007.04.28 13:28:33).

 
Do databáze lze ukládat:
- pomocí objektu PmTrend, pokud je v tomto objektu nastaven konfigurátor Typ uložení na Database MySQL cyclic
- pomocí objektu PmAdo
- pomocí objektu PmDatabase (zastaralé) přes pojmenovaný ODBC zdroj
 
Další popisy k MySQL viz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice