Update cookies preferences
Promotic

PostgreSQL

PostgreSQL (Postgres) je databázový produkt klient/server (v době psaní 6/2019 je poslední verze Postgres 11). Postgres je k dispozici ke stažení v plné verzi ZDARMA na Web stránkách https://www.postgresql.org

Práce s databází typu Postgres
- ODBC ovladač dodávaný s databází psqlODBC umožňuje ukládaní času s přesností na milisekundy TIMESTAMP(3).
- PostgreSQL je dodáván už v pouze 64-bitové verzi, nicméně zmíněný ODBC ovladač umožňuje přístup 32 i 64-bitovým verzím systému PROMOTIC současně.


Do databáze lze ukládat:
- objektem PmaTrendGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na Database PostgreSQL cyclic
- objektem PmaAlarmGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na PostgreSQL databáze
- objektem PmaEventGroup, pokud v tomto objektu konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na PostgreSQL databáze
- objektem PmaAdo


Další popisy k Postgres viz:

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.