Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

dBase

Výchozím formátem pro dBase je soubor *.dbf. Ten se hojně využívá v mnoha dalších aplikacích, kde je potřeba jednoduchý formát pro uchování strukturovaných dat.
 
Práce s databází typu dBase
- U dBASE III,IV je potřeba zadat název tabulky nejvýše do 8 znaků (pokud název převyšuje 8 znaků, pak nejde takovou databázi otevřít objektem PmDatabase). Také názvy sloupců mohou mít nejvýše 8 znaků.
- Celkový počet sloupců v tabulce je omezen.
- dBase soubory mohou vznikat i ukládáním dat objektem PmTrend (pokud je v tomto objektu nastaven konfigurátor Typ uložení na Database dBase backups). V tom případě název souboru je delší než 8 znaků, proto soubor nelze otevřít objektem PmDatabase, je ale čitelný například programem Microsoft Excel.
 
Do databáze lze ukládat:
- pomocí objektu PmTrend, pokud tomto objektu konfigurátor Typ uložení je nastaven na Database dBase backups.
- pomocí objektu PmAdo přes ADO Provider Microsoft dBase Driver (*.dbf) nebo Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. nebo
- pomocí objektu PmDatabase.
 
Další popisy k dBase viz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice