Promotic

dBase

Wyjściowym formatem dla dBase jest plik *.dbf. Format ten jest często stosowany w wielu dalszych aplikacjach, kiedy jest potrzebny prosty format do zapisu danych strukturowanych.

Praca z bazami danych typu dBase
- W przypadku dBase III,IV długość nazwy tabeli może wynosić najwyżej 8 znaków (jeżeli nazwa jest dłuższa niż 8 znaków, wtedy nie można takiej bazy danych otworzyć przy pomocy obiektu PmaDatabase) Również nazwy kolumn mogą zawierać najwyżej 8 znaków.
- Całkowita ilość kolumn w tabeli jest oganiczona.
- Pliki dBase można wytworzyć również podczas zapisu danych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup (jeżeli konfigurator "Typ zapisu" w tym obiekcie jest ustawiony na Database dBase backups). W tym przypadku nazwa pliku jest dłuższa niż 8 znaków, i dlatego nie można takiego pliku otworzyć przy pomocy obiektu PmaDatabase, lecz plik taki jest czytelny na przykład przez program Microsoft Excel.


Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na Database dBase backups.
- przy pomocy obiektu PmaAdo za pośrednictwem ADO Provider Microsoft dBase Driver (*.dbf) lub Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. lub
- przy pomocy obiektu PmaDatabase.


Następne opisy dotyczące dBase patrz:
© MICROSYS, spol. s r.o.