Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

dBase

Wyjściowym formatem dla dBase jest plik *.dbf. Format ten jest często stosowany w wielu dalszych aplikacjach, kiedy jest potrzebny prosty format do przechowywania danych strukturowanych.
 
Praca z bazami danych typu dBase
- W przypadku dBASE III,IV długość nazwy tabeli może wynosić najwyżej 8 znaków (jeżeli nazwa jest dłuższa niż 8 znaków, wtedy nie można takiej bazy danych otworzyć przy pomocy obiektu PmDatabase) Również nazwy kolumn mogą zawierać najwyżej 8 znaków.
- Ogólna ilość kolumn w tabeli jest oganiczona.
- Pliki dBase mogą powstawać również podczas zapisu danych przez obiekt PmTrend (jeżeli konfigurator Typ zapisu w tym obiekcie jest ustawiony na Database dBase backups). W tym przypadku nazwa pliku jest dłuższa niż 8 znaków, i z tego powodu nie można takiego pliku otworzyć przy pomocy obiektu PmDatabase, lecz plik taki jest czytelny na przykład przez program Microsoft Excel.
 
Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmTrend, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisu jest ustawiony na Database dBase backups.
- przy pomocy obiektu PmAdo za pośrednictwem ADO Provider Microsoft dBase Driver (*.dbf) lub Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. lub
- przy pomocy obiektu PmDatabase.
 
Następne opisy dotyczące dBase patrz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice