Update cookies preferences
Promotic

Archiwizujący zapis danych do bazy danych dBase (Database dBase backups) - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu do bazy danych dBase. Za pomocą tej technologii są dane zapisywane do tabel (*.dbf plików dBase) o nazwie rozpoczynającej się prefiksem w konfiguratorze "Prefiks nazwy kopii zapasowej (pliku dBase)".
Jest zdefiniowana wielkość jednej tabeli oraz ich maksymalna ilość. Jeżeli jedna tabela (kopia zapasowa) w bazie danych jest wypełniona (wielkość danych w tabeli przekroczy ustawioną wartość), wtedy jest wytworzona nowa tabela, do której jest od tej chwili wykonywany zapis danych. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.
Notatka:Wielkość jednej kopii zapasowej (pliku *.dbf) można ustawić na nieograniczoną a nowe kopie zapasowe wytwarzać przez wywołanie metody BackupCreate.
Uwaga: Dwa różne obiekty PmaTrendGroup nie powinny być ustawione w taki sposób, by zapisywały dane do jednego foldera na dysku. W innym przypadku musiał by się różnić początek nazwy kopii zapasowej, ale powstałaby wielka ilość plików w folderze kopii zapasowych, co znacznie zwiększa nakład pracy z kopiami zapasowymi.
Nazwa zmiennej w karcie "Dane" może mieć długość maksymalnie 11 znaków (długość nazwy kolumny w tabeli dBase jest ograniczona).
Konfiguratory:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch tekstowy do podłączenia z źródłem danych jest wytworzony przy pomocy technologii PROMOTIC, a nie ADO. Dla uproszczenia zastosowano zgodną składnię zapisu.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Na przykład
$.join("Data Source=",$.path("data","Trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;")
lub
$.join("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=dBASE IV;Data Source=",$.path("data","Trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;")
Data Source - Folder na dysku, w którym będą powstawać pliki dBase z danymi (*.dbf). Jeżeli w aplikacji jest kilka obiektów PmaTrendGroup, wtedy każdy musi zapisywać dane do oddzielnego foldera na dysku albo musi się różnić początek nazwy kopii zapasowej. Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry do zapisu. Umożliwia określić nazwy oraz bazodanewe typy danych systemowych kolumn, bazodanowe typy według typu danych trendowanej zmiennej. W następującym przykładzie są określone dozwolone parametry oraz ich wstępnie ustawione wartości dla wybranego typu zapisu (plugin). Wartości te nie trzeba określać tylko jeżeli są wymagane inne wartości. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.f64:NUMERIC(12,4);dbdt.f32:NUMERIC(8,2);dbdt.i32:NUMERIC(10,0);dbdt.i16:NUMERIC(5,0);dbdt.u8:NUMERIC(3,0);dbdt.b:NUMERIC(3,0);".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
coltimename (opcjonalne) - Nazwa kolumny z czasem rekordu.
Domyślnie "coltimename:pm_time;".
colattrname (opcjonalne) - Nazwa kolumny z atrybutem rekordu.
Domyślnie "colattrname:pm_attr;".
dbdt.f64 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float64 (Double).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.f64:NUMERIC(12,4);".
dbdt.f32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float32 (Single).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.f32:NUMERIC(8,2);".
dbdt.i32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int32 (Long).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.i32:NUMERIC(10,0);".
dbdt.i16 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int16 (Integer).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.i16:NUMERIC(5,0);".
dbdt.u8 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Uint8 (Byte).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.u8:NUMERIC(3,0);".
dbdt.b (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Bool (Boolean).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.b:NUMERIC(3,0);".
pm8mode - Zapewnienie pełnej zgodności ze starszymi wersjami PROMOTIC (wrsje 8.3 oraz starsze), kiedy to przy odczycie wartości trendów z pliku dBase kolumny nie sprawdzano według nazwy, ale według kolejności zarejestrowanej ExtTrend w obiekcie PmaTrendGroup. Dzięki temu można było wyświetlać również trendy, których nazwy kolumn były dłuższe niż 10 znaków, ale nie było możliwe dodawać lub usuwać trendy w środku tabeli. To znaczy, że nazwy trendów oraz nazwy kolumn w dBase różniły się. Jeżeli w starej aplikacji identyfikatory kolumn nie były dłuższe niż 10 znaków, wtedy nie trzeba włączać tryb zgodności. Od PROMOTIC 9 kolumny w pojedyńczych backupach wyszukiwane są według nazw, czyli można zmieniać kolejność kolumn w bazie a w dodatku można wykorzystać całą długość 11 znaków w nazwach kolumn. Uwaga: Podczas konwersji aplikacji w wersji 8.3 oraz starszych do wersji 9 tryb zgodności jest włączany automatycznie.
Prefiks nazwy kopii zapasowej (pliku dBase)Początek nazwu kopii zapasowej (pliku dBase). Pełna nazwa takiej tabeli jest tworzona przez ten prefiks oraz łańcuchem składającym się z czasu, kiedy została kopia zapasowa wytworzona na przykład trend2007-01-15_18-45-43.dbf.
Sposób nadawania nazw kopii zapasowych można zmienić w zdarzeniu onBackupCreate i w nim określać własne nazwy kopiom zapasowym.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka! Jeżeli trend jest w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (patrz konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"), wtedy tutaj może być odniesienie do jednego konkretnego pliku *.dbf poprzez określenie całej ścieżki oraz nazwy pliku (np. przy pomocy #data:). W tym przypadku nie wypełnia się konfigurator "Źródło danych (ConnectionString)". Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Powstanie kopii zapasowej określone według ilości rekordówJeżeli jest zaznaczone, wtedy zaarchiwizowanie (wytworzenie nowego pliku) będzie wykonane przy osiągnięciu określonej ilości rekordów. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez ilość rekordów.
Ilość rekordówWielkość jednej kopii zapasowej (tzn. tabeli) jest określona przez ilość rekordów.
Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, bieżąca wielkość kopii zapasowej przekroczy w tym miejscu zdefiniowaną wielkość jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy rekord. Następne rekordy będą od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.
Powstanie kopii zapasowej określone przez przedział czasuJeżeli jest zaznaczone, wtedy zaarchiwizowanie (wytworzenie nowego pliku) będzie wykonane periodycznie z określonym periodem (rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym, godzinowym, minutowym). Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy wielkość kopii zapasowej nie jest ograniczona przez przedział czasu.
Przedział czasuWielkość jednej kopii zapasowej (tzn. tabeli) jest określona przez przedział czasu.
Jeżeli przy zapisie nowego rekordu, zakres czasu w tabeli przekroczy w tym miejscu zdefiniowany przedział czasu jednej tabeli, wtedy jest wytworzona nowa pusta tabela, do której zostanie zapisany nowy rekord. Następne rekordy są od tej chwili zapisywane do tej nowo powstałej kopii zapasowej.
1 rok
1 miesiąc
1 tydzień
1 dzień
1 godzina
1 minuta
Całkowita ilość kopii zapasowych jest ograniczonaJeżeli jest zaznaczone, wtedy ilość kopii zapasowych jest ograniczona. Jeżeli jest osiągnięta taka ilość plików, wtedy najstarszy plik kopii zapasowych jest zastępiony najnowszym. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy ilość kopii zapasowych nie jest ograniczona.
Maksymalna ilość kopii zapasowychMaksymalna ilość kopii zapasowych. Przez nieustanny zapis nowych rekordów powstają nowe tabele (kopie zapasowe). Ich maksymalna ilość jest określona w tym konfiguratorze. Jeżeli jest na przykład ustawiona maksymalna ilość kopii zapasowych na 10 i powstanie jedenasta kopia zapasowa, wtedy najstarsza kopia zapasowa jest usunięta i ilość kopii zapasowych jest ciągle równa 10.

Historia:
Pm9.00.11: Nowa opcja pm8mode w konfiguratorze "Dodatkowe parametry", zapewniający pełną zgodność z aplikacjami w wersjach 8.3 oraz starszymi.
© MICROSYS, spol. s r.o.