Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Typy danych w dBase

Typ danych Długość Opis
CHAR(precision)   łańcuch o stałej długości, gdzie n oznacza ilość zapisywanych znaków.
NUMERIC(precision,scale)   Liczba (zakres, dokładność)
FLOAT(precision,scale)   Liczby binarne z przecinkiem dziesiętnym, które są dostępne w dBase IV i nowszych. Liczba maksymalna, którą można zapisać jest o wielkości 20,18 (wielkość określa się identycznie jak typ danych Numeric).
DATE '0000-00-00' Data oraz format, w którym są liczby i znaki podzielone na miesiące, dni i lata. Wstępnie ustawiony format daty mm/dd/yy, na przykład 02/20/17 dla 20.luty 2017. Dane w DBF plikach można wzajemnie o siebie odliczać. Wynikiem będzie ilość dni pomiędzy tymi datami. Do daty można również doliczać lość dni, wynikiem będzie nowa data powiększona o wskazaną ilość dni.
LOGICAL   typ danych, ktery jest odpowiednikiem danych typu tak/nie lub true/false dla każdego zapisu w pliku. Ten typ danych jest długi 1 byte oraz akceptuje takie formaty znakowe dla wyrażenia prawdy/nieprawdy: Y, y, N, n, T, t, F, f.
MEMO   typ danych, do któreg można zapisać obszerniejsze informacje tekstowe. W zapisie zajmuje pole typu memo 10 bajtów, tu jest zapisana informacja o istnieniu pliku DBT (Data Base Text), którego zawartość jest pole memo pojedyńczych zapisów. Ograniczenie tekstowe jest do 64kB tekstu.
 
precision – (Zakres) to łączna wielkość (znak tzn., liczba wlewo od przecinka dziesiętnego, przecinek dziesiętny oraz liczba wprawo od przecinka dziesiętnego)
scale – to dokładność do dziesiętnych, tzn. ilość cyfr wprawo od przecinka dziesiętnego (Dokładność)
 
Maksymalne wartości precision i scale
dBase version precision,scale
dBASE II 16,14
dBASE III 19,15
dBASE III PLUS 19,15
dBASE IV 20,18
dBASE 5.0 20,18
 
Patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms713987%28v=vs.85%29.aspx.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice