Promotic

Typy danych w dBase

Typ danych Długość Opis
CHAR(precision)   łańcuch o stałej długości, gdzie n oznacza ilość zapisywanych znaków.
NUMERIC(precision,scale)   Liczba (zakres, dokładność)
FLOAT(precision,scale)   Liczby binarne z kropką dziesiętną, które są dostępne w dBase IV i nowszych. Liczba maksymalna, którą można zapisać jest o wielkości 20,18 (wielkość określa się tak samo jak typ danych Numeric).
DATE '0000-00-00' Data oraz format, w którym są liczby i znaki podzielone na miesiące, dni oraz lata. Wstępnie ustawiony format mm/dd/yy, na przykład 02/20/23 dla 20. luty 2023. Dane w DBF plikach można wzajemnie o siebie odliczać. Wynikiem będzie ilość dni pomiędzy tymi datami. Do daty można również doliczać ilość dni, wynikiem będzie nowa data powiększona o wskazaną ilość dni.
LOGICAL   typ danych, ktery jest odpowiednikiem danych typu tak/nie lub true/false dla każdego zapisu w pliku. Ten typ danych jest długi 1 bajt oraz akceptuje takie formaty znakowe dla wyrażenia prawdy/nieprawdy: Y, y, N, n, T, t, F, f.
MEMO   typ danych, do któreg można zapisać obszerniejsze informacje tekstowe. W zapisie zajmuje pole typu memo 10 bajtów, tu jest zapisana informacja o istnieniu pliku DBT (Data Base Text), którego zawartość jest pole memo pojedyńczych rekordów. Ograniczenie tekstowe jest do 64kB tekstu.


precision – (Zakres) to łączna wielkość (tzn. znak, cyfry wlewo od przecinka dziesiętnego, przecinek dziesiętny oraz cyfry wprawo od przecinka dziesiętnego)
scale – to dokładność do dziesiętnych, tzn. ilość cyfr wprawo od przecinka dziesiętnego (Dokładność)


Maksymalne wartości precision oraz scale
dBase version precision,scale
dBase II 16,14
dBase III 19,15
dBase III PLUS 19,15
dBase IV 20,18
dBase 5.0 20,18


Patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms713987(v=vs.85).aspx.
© MICROSYS, spol. s r.o.