Promotic

Przykłady pracy z bazą danych dBase

Baza danych dBase w obiekcie PmaTrendGroup

- Podczas wytwarzania obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaTrendGroup - Grupa trendów" konfigurator "Typ zapisu" ustaw na: Database dBase backups.
- W nowo powstałym obiekcie PmaTrendGroup w karcie "Zapisanie", konfigurator "Typ zapisu" ustaw na: Database dBase backups.
Wartości trendowane mogą być definiowane w karcie "Dane" lub w ExtTrend obiektu PmaData.
Jeżeli pliki w bazie danych nie istnieją, wtedy zostaną wytworzone podczas pierwszego uruchomienia aplikacji przy wywołaniu metody Run (lub metody RunTime) obiektu PmaTrendGroup. Lub automatycznie w przypadku zaznaczonego konfiguratora "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu" w karcie "Trend".

Baza danych dBase w obiekcie PmaDatabase

- Podczas wytwarzania obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaDatabase - Baza danych" ustaw: dBase.
- W nowo powstałym obiekcie PmaDatabase w karcie "Baza danych" ustaw konfiguratory: Technologia, Baza danych (plik, folder, źródło danych), Tabela (plik), itd.

Baza danych dBase w obiekcie PmaAdo

- Przy założeniu obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaAdo - Baza danych ADO" wybierz bazę danych typu: dBase oraz w konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" wybierz: DBase - Provider Microsoft lubDBase - Provider Jet.4.
- W konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" jest konieczne ustawić ścieżkę oraz nazwę pliku bazodanowego.
Po wytworzeniu jest wytworzony obiekt PmaAdo, który posiada w karcie "Metody" metodę DtiOper. Metoda ta jest podstawowym interfejsem do pracy z tabelkami w bazie danych i może być wykorzystana na przykład przez przeglądarkę Konfiguracja wstępna "Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji".

Interfejs stosuje technologię ADO i może być według potrzeby uzupełnione o dalszą funkcjonalność:
Przykład1:
Wytworzy nową tabelkę data z kolumnami nTime (czas), 'flags' (liczba całkowita) oraz 'value1' (liczba rzeczywista).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime CHAR, flags NUMERIC, value1 FLOAT)", "");
Przykład2:
Usunie tabeli data
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.DbExecute("", "DROP TABLE data", "");
Nawigacja:
 
 
- Przykłady pracy z bazą danych dBase
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.