Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady práce s databází dBase

Databáze dBase v objektu PmaTrendGroup

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaTrendGroup - Skupina trendů" konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database dBase backups.
- V nově založeném objektu PmaTrendGroup v kartě "Uložení", konfigurátor "Typ uložení" nastavit na: Database dBase backups.

Trendované veličiny mohou být definovány v kartě "Data" nebo v ExtTrend objektu PmaData.

Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run (nebo metody RunTime) objektu PmaTrendGroup. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru "Automatické ukládání po startu povoleno" v kartě "Trend".

Databáze dBase v objektu PmaDatabase

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaDatabase - Databáze" vybrat: dBase.
- V nově založeném objektu PmaDatabase v kartě "Databáze" nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze dBase v objektu PmaAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmaAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: dBase a v konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" zvolit: DBase - Provider Microsoft neboDBase - Provider Jet.4.
- V konfigurátoru "Parametry připojení k databázi" je nutno upravit cestu ke složce souborů databáze.
Po založení vznikne objekt PmaAdo, který má v kartě "Metody" metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížeč Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper".
 
Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad1:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas), 'flags' (celé číslo) a 'value1' (reálné číslo).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime CHAR, flags NUMERIC, value1 FLOAT)", "");
Příklad2:
Odstranění tabulky data
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.DbExecute("", "DROP TABLE data", "");

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází dBase
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice