Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklady práce s databází dBase

Databáze dBase v objektu PmTrend

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmTrend - Skupina trendů" nastavit konfigurátor Typ uložení na: Database dBase backups.
- V nově založeném objektu PmTrend v záložce Uložení nastavit konfigurátor Typ uložení na: Database dBase backups.

Trendované veličiny mohou být definovány v záložce Data nebo v ExtTrend objektu PmData.

Pokud soubory databází neexistují, pak budou vytvořeny při prvním spuštění aplikace při volání metody Run nebo RunTime nad objektem PmTrend. Nebo automaticky při zatrženém konfigurátoru Automatické ukládání veličin po startu povoleno v záložce Trend.

Databáze dBase v objektu PmDatabase

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmDatabase - Databáze" vybrat: dBase.
- V nově založeném objektu PmDatabase v záložce Databáze nastavit konfigurátory: Technologie, Databáze (soubor, složka, datový zdroj), Tabulka (soubor), atd.

Databáze dBase v objektu PmAdo

- Při založení objektu z Předkonfigurace "PmAdo - ADO databáze" vybrat databázi typu: dBase a v konfigurátoru Parametry připojení k databázi zvolit: DBase - Provider Microsoft neboDBase - Provider Jet.4.
- V předkonfikurovaném Parametry připojení k databázi je nutno upravit cestu ke složce souborů databáze.
Po založení vznikne objekt PmAdo, který má v záložce Metody metodu DtiOper. Tato metoda je základním rozhraním pro práci s tabulkami databáze a může ji využít například prohlížečka Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat".
 
Rozhraní používá ADO technologii a může být podle potřeby doplněno o další funkčnosti:
Příklad1:
Vytvoří novou tabulku data se sloupci nTime (čas), 'flags' (celé číslo) a 'value1' (reálné číslo).
pMe.DbExecute "", "CREATE TABLE data (nTime CHAR, flags NUMERIC, value1 FLOAT)", ""
Příklad2:
Odstranění tabulky data
pMe.DbExecute "", "DROP TABLE data", ""
Navigace:
 
 
- Příklady práce s databází dBase
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice