Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Run - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Uchování všech aktuálních hodnot v kartě "Data" s aktuálním časem, tzn. s časem počítače v okamžiku volaní této metody.
Syntaxe:
Boolean Run()
Vrácená hodnota:
true - Požadavek na zapsání věty do archivu byl úspěšně zaznamenán. Skutečné zapsání věty do archivu proběhne později již po ukončení této metody. V případě neúspěšného zápisu dojde k vyvolání události onError.
false - Požadavek na zapsání věty do archivu se nepodařilo zaznamenat. Důvodem může být například špatné nastavení úložiště. Událost onError není vyvolána.
Poznámka:
Pro volání metody se zadaným časem viz metoda RunTime.

Pokud konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" je zatržen, pak metoda není funkční, tzn. nelze zapisovat do archivu trendů.

Pokud konfigurátor "Změnové ukládání proměnných povoleno" je zatržen, pak ukládání proměnných je prováděno optimalizovaně, tzn. každé volání této metody nemusí znamenat uložení hodnot.

Pokud konfigurátor "Automatické ukládání po startu povoleno" je zatržen, pak se hodnoty ukládají automaticky a metoda Run se nemusí volat.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Trends").Run();
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var bRun = oTrend.Run();
if (! bRun)
//... error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice