Promotic

PmaTrendGroup - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmaTrendGroup.

Podrobný popis vytvoření trendů viz Kurz 3. - Trendy.

Trendovat (tzn. uchovávat na disk a do paměti) lze libovolný počet proměnných. Tyto proměnné jsou ukládány jako záznamy s těmito údaji: čas uložení, systémový atribut, hodnota 1. proměnné, hodnota 2. proměnné, atd. V případě zastavení a znovuspuštění aplikace bude ukládání pokračovat v již existujícím souboru (v databázi, v binárním souboru) v místě naposledy uloženého záznamu.

Uchovávaná data lze poskytovat do Internetu/Intranetu konfigurací karty "Web server". Pro zveřejnění je nutno použít objekt PmaWeb. Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmWebClient.

Data (uchovávaná tímto objektem) lze získat metodami GetData a GetValueByTime. Metoda GetData umožňuje také filtrovat data podle jejich hodnot a také poskytuje základní statistické funkce (průměr, minimum, maximum, součet, počet), které mohou být prováděny nad všemi nebo jen nad filtrovanými daty.
Uchovávaná data lze zpětně editovat (přepsat původní uložené hodnoty) metodou SetValueByTime.

Objekt PmaTrendGroup může dynamicky měnit umístění svého archivu dat na disku nebo se připojovat už k existujícímu archivu dat pomocí volání metod Open a Close.

Objekt PmaTrendGroup nemusí trendy vytvářet. Může být v módu "jen pro čtení" a nabízet trendy v souborech vytvořených jinými systémy. Viz: Objekt PmaTrendGroup v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".

Identifikátor #vars:
V objektu PmaTrendGroup jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné (typu PmVar) definované v kartě "Data". Tento identifikátor lze použít v metodě Pm nebo v datové vazbě "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu". Například metoda pMe.Pm("trend1/#vars/aaa") vrací proměnnou aaa z objektu s názvem "trend1", který je typu PmaTrendGroup.
Viz také:
- PmgTrendViewer (objekt)
- PmVar (objekt)
- ExtTrend (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.