Promotic

Close - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Zavření archivu trendů.
Syntaxe:
Empty Close()
Poznámka:
Zavření objektu (archiv dat na disku taktéž zavřen). Po volání této metody nelze do tohoto objektu PmaTrendGroup (do paměťového bufferu a do archivu na disku) zapisovat žadná nová data a objekt žádná data neposkytuje. (metody GetData, GetValueByTime, SetValueByTime GetTime, ... jsou nefunkční). Objekt lze otevřít kdykoli později voláním metody Open.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
oTrend.Close();
Příklad2:
Viz v metodě Open
© MICROSYS, spol. s r.o.