Promotic

Události - karta objektu PmaObject

Popis:
Karta slouží k definování algoritmů daných událostí. Algoritmus bude proveden právě tehdy, až nastane událost, které je algoritmus přiřazen.
Karta je společná pro více objektů, ovládání viz Základní ovládání editoru skriptu. Společný popis je v objektu PmaObject.
Konfigurátory:
UdálostiSeznam událostí objektu.
Po vybrání události lze definovat skript, který má být po inicializaci této události proveden.
Události daného objektu jsou popsány v popisu karty "Události" konkrétního Pma objektu.
Po stisknutí klávesy F1 se otevře nápověda pro vybranou událost.
ParametrySeznam parametrů události.
Parametry dané události jsou popsány v popisu této události (viz např. PmaRoot.onUserLogoff).
Parametry společné všem událostem:
pMe(Object) Reference na PmaObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Pokud je potřeba pro danou událost něco blíže určit, pak jsou tyto informace dostupné jako vlastnosti objektu pEvent a tyto vlastnosti jsou v editoru skriptu vypsány.
Mnoho událostí žádné dodatečné informace nepotřebují, tehdy objekt pEvent nemá žádné vlastnosti a je bezvýznamný.
Některé události (např. událost PmaRoot.onKeyPress) však dodatečné informace potřebuje (např. informace u kódu stisknuté klávesy). V tom případě lze tuto informaci zjistit ve vlastnosti pEvent.Code.
EditaceKliknutím na toto tlačítko lze otevřít okno pro editaci skriptu sloužící pro pohodlné definování skriptu (okno je přes celou obrazovku, ve spodní části okna jsou zobrazeny souřadnice kursoru, což je výhodné při hledání chyb ve skriptu).
Viz také:

Historie:
Pm8.00.08: Byly zrušeny tlačítka "Test" (pro syntaktickou kontrolu správnosti skriptu) a "Edit" (pro zvětšení editoru skriptu na celou obrazovku). Tyto funkčnosti byly přesunuty do lokálního menu v editoru skriptu.
© MICROSYS, spol. s r.o.