Update cookies preferences
Promotic

onUserLogoff - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána po potvrzení odhlášení uživatele z běžící aplikace.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.User - (Object) [pro čtení] Objekt PmUser, který představuje odhlašovaného uživatele.
pEvent.UserId - (String) [pro čtení] (zastaralé) Identifikátor přihlášeného uživatele. Hodnota je přednastavena pokud uživatelem zadané přihlašovací jméno je nalezeno v seznamu uživatelů.
pEvent.Name - (String) [pro čtení] (zastaralé) Jméno odhlášeného uživatele. Stejná hodnota jako pEvent.User.Name.
pEvent.Level - (Integer) [pro čtení] (zastaralé) Úroveň odhlášeného uživatele.
Poznámka:
Událost je vyvolána pro každého právě odhlášeného uživatele (lokálního i síťového). Podrobné informace o uživateli (objekt PmUser) jsou dostupné v parametru pEvent.User. Viz Příklad.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Events").ActivateNew("", "event0", "", "UserLogoff=" + pEvent.Name);
© MICROSYS, spol. s r.o.