Update cookies preferences
Promotic

onSystemMenuFill - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána při zobrazení systémového menu. V této události lze menu naplnit, je to tedy požadavek na vytvoření menu. Protože událost je vyvolána při každém zobrazení menu znova a proto může mít toto menu pokaždé jiný obsah, vytvořený tímto skriptem.
Pokud uživatel zvolí v takto naplněném systémovém menu některou z položek, pak je vyvolána událost onSystemMenuSelect.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Menu - (Object) [pro čtení] Objekt typu PmMenu který představuje seznam položek menu (lokálního nebo systémového). Na začátku tento objekt nemá žádné položky. V této události lze tento objekt metodou AddMenu naplnit požadovanými položkami a tak vytvořit libovolné menu. Upozornění! Není povoleno uchovávat referenci na tento objekt pro pozdější použití.
Poznámka:
Systémové menu aplikace je přístupné z ikonky PROMOTIC v oblasti vpravo dole vedle hodin (Tray) (povolit konfigurátor "Ikona v liště vpravo"). V systémovém menu jsou vždy zobrazeny volby pro zobrazení INFO systému a zastavení aplikace. Jejich zařazení i obsluha při zvolení uživatelem jde mimo skripty (pokud by došlo k poškození skriptovacího jádra VBScript a přestaly fungovat skripty, aby šel přesto zobrazit INFO systém). Další volby lze přidat v této události ve skriptu, stejně tak se pak skriptem obsluhuje jejich zvolení uživatelem.
Viz také:
- PmMenu (objekt)
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu

Historie:
Pm8.01.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.