Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppError - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána při vzniku globální chyby v aplikaci.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Type - (Integer) Typ chyby
0 - blíže neurčený typ chyby
1 - chyba skriptu
2 - chyba obrazu
3 - chyba v komunikaci (sériová linka, Ethernet, Web, DDE, atd.)
pEvent.Ident - (String) Textový popis (identifikátor) chyby
pEvent.Note - (String) Poznámka k dané chybě
pEvent.Counter - (Long) Počet již vzniklých chyb s daným identifikátorem.
Poznámka:

Pokud v aplikaci vznikne chyba, pak se tato chyba zachycuje a ošetřuje tak, aby aplikace mohla běžet dále. Chyba se zapíše do INFO systému a je vyvolána událost onAppError. V této události lze pak například vyvolat alarm nebo jiné akce dle požadavků projektanta.

U chyb skriptu se zachycuje jen první vznik dané chyby (pouze pokud pEvent.Counter je 1), aby se předešlo zacyklení, pokud by byla chyba ve skriptu události onAppError.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sErr = "AppError: Type=" + pEvent.Type + ", Ident=" + pEvent.Ident + ", Note=" + pEvent.Note + ", Counter=" + pEvent.Counter;
Pm.Debug(sErr);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice