Promotic

onAppError - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána při vzniku globální chyby v aplikaci.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Type - (Long) [pro čtení] Typ chyby (karta v INFO systému)
0 - globální chyba
1 - chyba skriptu
2 - chyba obrazu
3 - chyba v komunikaci (sériová linka, Ethernet, Web, DDE, atd.)
4 - chyba databáze
5 - chyba aplikace
pEvent.Ident - (String) [pro čtení] Textový popis (identifikátor) chyby
pEvent.Note - (String) [pro čtení] Poznámka k dané chybě
pEvent.Counter - (Long) [pro čtení] Počet již vzniklých chyb s daným identifikátorem.
Poznámka:
Pokud v aplikaci vznikne chyba, pak se tato chyba zachycuje a ošetřuje tak, aby aplikace mohla běžet dále. Chyba se zapíše do INFO systému a je vyvolána událost onAppError. V této události lze pak například vyvolat alarm nebo jiné akce podle požadavků projektanta.
U chyb skriptu se zachycuje jen první vznik dané chyby (pouze pokud pEvent.Counter je 1), aby se předešlo zacyklení, pokud by byla chyba ve skriptu události onAppError.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sErr = "AppError: Type=" + pEvent.Type + ", Ident=" + pEvent.Ident + ", Note=" + pEvent.Note + ", Counter=" + pEvent.Counter;
Pm.Debug(sErr);
© MICROSYS, spol. s r. o.