Promotic

onUserLogonBegin - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána při pokusu o přihlášení uživatele do běžící aplikace poté, co zadal přihlašovací jméno a heslo.
Aplikace PROMOTIC provede ověření platnosti v seznamu uživatelů a pak je vyvolána tato událost s parametry v objektu pEvent přednastavenými podle toho, zda jméno a heslo bylo v seznamu nalezeno, nebo ne.
Tímto způsobem lze povolit nebo zakázat přihlášení uživatele i podle jiných kriterií, než jsou zahrnuta ve standardním zpracování přihlášení. Lze tak vytvořit například vlastní seznamy uživatelů uložené v INI souboru se zašifrovanými hesly (Pm.IniFileRead, Pm.IniFileWrite, Pm.EncryptText a Pm.DecryptText).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.User - (Object) [pro čtení] Objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele.
pEvent.UserId - (String) [pro čtení i zápis] Identifikátor přihlášeného uživatele. Hodnota je přednastavena pokud uživatelem zadané přihlašovací jméno je nalezeno v seznamu uživatelů.
pEvent.Name - (String) [pro čtení i zápis] Jméno přihlášeného uživatele. Hodnota je přednastavena na jméno zadané uživatelem.
pEvent.Password - (String) [pro čtení i zápis] Heslo přihlašovaného uživatele. Hodnota je přednastavena na heslo zadané uživatelem.
pEvent.Error - (Long) [pro čtení i zápis] Určuje, která informace není v pořádku. Podle aktuální hodnoty bude případně po ukončení této události zobrazeno upozornění s textem, zda je neplatný název uživatele nebo heslo. Tuto hodnotu lze změnit a tím ovlivnit zobrazované upozornění.
0 - Jméno uživatele i heslo je v pořádku.
1 - Jméno uživatele není v pořádku.
2 - Heslo není v pořádku.
pEvent.Enabled - (Boolean) [pro čtení i zápis] Povolení/zákaz přihlášení daného uživatele. Hodnota je přednastavena podle porovnání platnosti zadaných údajů se seznamem uživatelů. Pokud hodnota vlastnosti je true, pak je povoleno přihlášení uživatele. V jiném případě hodnota vlastnosti je false. Tímto způsobem lze například povolit (zamítnout) přihlášení uživatele ze seznamu uživatelů, který by za normálních okolností nemohl (mohl) být přihlášen.
pEvent.Level - (Integer) [pro čtení i zápis] (zastaralé) Úroveň daného uživatele. Hodnota je přednastavena podle porovnání platnosti zadaných údajů se seznamem uživatelů. Úroveň přihlášeného uživatele tímto způsobem lze zadat nebo změnit (nemusí být nastavována ze seznamu uživatelů).
Poznámka:
Událost je vyvolána pro každého uživatele (lokálního i síťového). Podrobné informace o uživateli (objekt PmUser) jsou dostupné v parametru pEvent.User.
Příklad1:
Pokud je potřeba provádět kód pouze pro lokální uživatele, pak lze testovat hodnotu vlastnosti PmUser.Type.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.User.Type == 1)
{
// ... Kód prováděný pouze pro lokální uživatele
}
Příklad2:
Odmítnutí přihlášení nového síťového uživatele pokud již uživatel se stejným Id je přihlášen.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iUser;
var aUsers = Pm.GetUserInfo("what:loguserarray;type:net;");
var nUsers = aUsers.GetSize(1);

for (iUser = 0; iUser < nUsers; iUser++)
{
if (aUsers.GetItem(iUser).Id == pEvent.UserId)
{
pEvent.Enabled = 0;
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.