Promotic

GetUserInfo - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací informace ze systému uživatelů.
Syntaxe:
Variant GetUserInfo(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry určující, jaké informace získat. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "what:cfguserlist;type:local;".
"what:sss;" - Základní volba určující, co bude vráceno.
what:cfguserlist; - Seznam identifikátorů uživatelů (oddělené čárkou).
what:cfggrouplist; - Seznam identifikátorů skupin (oddělené čárkou).
what:loguserarray; - Pole referencí na přihlášené uživatele (objekty PmUser). Počet vrácených přihlášených uživatelů lze získat pomocí funkce UBound.
"type:sss;" (nepovinné) - Určuje, zda vracet všechny uživatele, jenom lokální nebo jenom síťové uživatele.
Pokud není nastaveno, pak to znamená všechny uživatele (lokální i síťové).
type:local; - Pouze lokální uživatelé.
type:net; - Pouze síťoví uživatelé.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Získá seznam všech lokálních uživatelů. Nejprve v podobě seznamu identifikátorů uživatelů (oddělené čárkou) s následným převedením seznamu na pole jednotlivých identifikátorů.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sUsers = Pm.GetUserInfo("what:cfguserlist;type:local;");
var aUsers = Pm.StringSplit(sUsers, " ");
Příklad2:
Získá pole referencí na všechny přihlášené síťové uživatele (objekty PmUser) s následným výpisem identifikátoru každého přihlášeného uživatele do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iUser;
var aUsers = Pm.GetUserInfo("what:loguserarray;type:net;");
var nUsers = aUsers.GetSize(1);
for (iUser = 0; iUser < nUsers; iUser++)
{
Pm.Debug(aUsers.GetItem(iUser).Id);
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetUserInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.