Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetUserInfo - metoda objektu Pm

Popis:
Získaní informací ze systému uživatelů.
Syntaxe:
GetUserInfo(sParams As String) As Variant
Volání:
users = Pm.GetUserInfo("what:cfguserlist;")
Parametry:
sParams(String) Dodatečné parametry určující, jaké informace získat. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "what:cfguserlist;type:local;".
"what:sss;" - Základní volba určující, co bude vráceno.
what:cfguserlist; - Seznam identifikátorů uživatelů (oddělený čárkou ',').
what:cfggrouplist; - Seznam identifikátorů skupin (oddělený čárkou ',').
what:loguserarray; - Pole referencí na přihlášené uživatele (objekty User). Počet vrácených přihlášených uživatelů se dá zjistit pomocí funkce UBound.
"type:sss;" (nepovinné) - Určuje, zda vracet všechny uživatele nebo jenom lokální nebo jenom síťové uživatele. Pokud není nastaveno, pak to znamená všechny uživatele (lokální i síťové).
type:local; - Pouze lokální uživatelé.
type:net; - Pouze síťoví uživatelé.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Získá seznam všech lokálních uživatelů. Nejprve v podobě seznamu identifikátorů uživatelů oddělených čárkou (',') s následným převedením seznamu na pole jednotlivých identifikátorů.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sUsers, aUsers
sUsers = Pm.GetUserInfo("what:cfguserlist;type:local;")
aUsers = Pm.StringSplit(sUsers, " ")
Příklad2:
Získá pole referencí na všechny přihlášené síťové uživatele (objekty User) s následným výpisem identifikátoru každého přihlášeného uživatele do INFO systému.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, n, a
a = Pm.GetUserInfo("what:cfguserlist;type:net;")
n = UBound(a)
For i = 0 To n
  Pm.Debug a(i)
Next
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetUserInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice