Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmList - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmList.
Syntaxe:
CreatePmList As Object
Volání:
var oList = Pm.CreatePmList()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web Obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr.

Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmList
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice