Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmList - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmList.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) protože objekt PmList je zastaralý..

Syntaxe:
Object CreatePmList()
Poznámka:

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
- Pm.CreatePmArray (metoda)
- Pm.CreatePmMap (metoda)
Příklad1:
Viz popis objektu PmList.
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oList = Pm.CreatePmList();

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmList
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice