Promotic

StringLen - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací počet znaků v řetězci.
Syntaxe:
Long StringLen(String sValue)
Parametry:
sValue(String) Zdrojový řetězcový výraz.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nChar = Pm.StringLen("Promotic");   // n obsahuje 8

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringLen
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.