Update cookies preferences
Promotic

OtherAppOper - metoda objektu Pm

Popis:
Provedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.WndOper.
Syntaxe:
Boolean OtherAppOper(Long nMode, String sApp, Long nOper, [Variant vPar0], [Variant vPar1], [Variant vPar2])
Parametry:
nMode(Long) Způsob nalezení okna spuštěné jiné aplikace:
1 - Hodnota parametru sApp odpovídá celému textu záhlaví hledaného okna.
2 - Hodnota parametru sApp odpovídá začátku textu záhlaví hledaného okna.
3 - Hodnota parametru sApp je obsažena uvnitř textu záhlaví hledaného okna.
sApp(String) Text který popisuje okno spuštěné jiné aplikace.
nOper(Long) Požadovaná operace nad spuštěným oknem jiné aplikace:
0 - Test, zda okno jiné aplikace je otevřeno. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
1 - Zaslání Windows zprávy oknu jiné aplikace (viz dokumentace Win32 API rozhraní OS Windows)
vPar0 (Long) - kód Windows zprávy
vPar1 (Long) - první parametr WPARAM Windows zprávy
vPar2 (Long) - druhý parametr LPARAM Windows zprávy
10 - Zavření okna jiné aplikace (pokud je to hlavní okno aplikace, pak zavření celé aplikace). Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
11 - Vytažení otevřeného okna jiné aplikace na popředí. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
12 - Minimalizace otevřeného okna jiné aplikace. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
13 - Maximalizace otevřeného okna jiné aplikace. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
20 - Vrací pozici a velikost okna (v pixelech) v podobě objektu PmMap. PmMap obsahuje vlastnosti x, y, dx a dy určující pozici a velikost. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
vPar0[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
vPar1[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
vPar2[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
Vrácená hodnota:
true - Hledané okno bylo nalezeno a operace byla úspěšně provedena.
false - Hledané okno nenalezeno nebo selhala požadovaná operace.
Poznámka:
Metoda umožňuje zjistit, zda je nebo není v operačním systému otevřeno okno jiné aplikace, určeno textem v záhlaví okna (např. zda je otevřena v danou chvíli aplikace "Kalkulačka", atd.), případně provést nad otevřeným oknem jiné aplikace zadanou operaci (např. zavřít, minimalizovat, vytáhnout na popředí okno aplikace "Kalkulačka").

Bylo zjištěno omezení zasílaní Windows zpráv z 32-bitového programu oknu 64-bitového programu, kdy 32-bitový program musel být spuštěn s povýšenými právy ("Spustit jako správce").

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.WndOper (metoda)
Příklad1:
Test existence okna kalkulačky:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 0))
{
// ...
}
nebo
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.OtherAppOper(3, "alculato", 0))
{
// ...
}
Příklad2:
Ukončení kalkulačky:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 10);
Příklad3:
Vytažení otevřeného okna kalkulačky na popředí:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 11);

Historie:
Pm8.03.27: Nový parametr nOper=20 pro zjištění pozice a velikosti okna dané aplikace.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- OtherAppOper
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.