Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OtherAppOper - metoda objektu Pm

Popis:
Provedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace.
Syntaxe:
OtherAppOper(nMode As Long, sApp As String, nOper As Long, [vPar0 As Variant], [vPar1 As Variant], [vPar2 As Variant]) As Boolean
Volání:
b = Pm.OtherAppOper(nMode, sApp, nOper)
Parametry:
nMode(Long) Způsob nalezení okna spuštěné jiné aplikace:
1 - Hodnota parametru sApp odpovídá celému textu záhlaví hledaného okna.
2 - Hodnota parametru sApp odpovídá začátku textu záhlaví hledaného okna.
3 - Hodnota parametru sApp je obsažena uvnitř textu záhlaví hledaného okna.
sApp(String) Text popisující okno spuštěné jiné aplikace.
nOper(Long) Požadovaná operace nad spuštěným oknem jiné aplikace:
0 - Test, zda je okno jiné aplikace otevřeno. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
1 - Zaslání Windows zprávy oknu jiné aplikace (viz dokumentace Win32 API rozhraní OS Windows)
vPar0 (Long) - kód Windows zprávy
vPar1 (Long) - první parametr WPARAM Windows zprávy
vPar2 (Long) - druhý parametr LPARAM Windows zprávy
10 - Uzavření okna jiné aplikace (pokud je to hlavní okno, pak uzavření celé aplikace). Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
11 - Vytažení otevřeného okna jiné aplikace na popředí. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
12 - Minimalizace otevřeného okna jiné aplikace. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
13 - Maximalizace otevřeného okna jiné aplikace. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
vPar0[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
vPar1[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
vPar2[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
Vrácená hodnota:
true - Hledané okno bylo nalezeno a operace byla úspěšně provedena.
false - Hledané okno nenalezeno nebo selhala požadovaná operace.
Poznámka:
Metoda umožňuje zjistit, zda je nebo není v systému otevřeno okno jiné aplikace, určeno textem záhlaví okna (např. zda je otevřena v danou chvíli aplikace "Kalkulačka", atd.), případně provést nad otevřeným oknem jiné aplikace zadanou operaci (např. zavřít, minimalizovat, vytáhnout na popředí okno aplikace "Kalkulačka").
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad1:
Otestování existence okna kalkulačky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 0) Then
  ...
End If
nebo
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.OtherAppOper(3, "alculato", 0) Then
  ...
End If
Příklad2:
Ukončení kalkulačky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.OtherAppOper 1, "Calculator", 10
Příklad3:
Vytažení otevřeného okna kalkulačky na popředí:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.OtherAppOper 1, "Calculator", 11
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- OtherAppOper
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice