Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OtherAppOper - metoda objektu Pm

Popis:
Provedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace.
Syntaxe:
OtherAppOper(nMode As Long, sApp As String, nOper As Long, [vPar0 As Variant], [vPar1 As Variant], [vPar2 As Variant]) As Boolean
Volání:
b = Pm.OtherAppOper(nMode, sApp, nOper)
Parametry:
nMode(Long) Způsob nalezení okna spuštěné jiné aplikace:
1 - Hodnota parametru sApp odpovídá celému textu záhlaví hledaného okna.
2 - Hodnota parametru sApp odpovídá začátku textu záhlaví hledaného okna.
3 - Hodnota parametru sApp je obsažena uvnitř textu záhlaví hledaného okna.
sApp(String) Text který popisuje okno spuštěné jiné aplikace.
nOper(Long) Požadovaná operace nad spuštěným oknem jiné aplikace:
0 - Test, zda okno jiné aplikace je otevřeno. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
1 - Zaslání Windows zprávy oknu jiné aplikace (viz dokumentace Win32 API rozhraní OS Windows)
vPar0 (Long) - kód Windows zprávy
vPar1 (Long) - první parametr WPARAM Windows zprávy
vPar2 (Long) - druhý parametr LPARAM Windows zprávy
10 - Uzavření okna jiné aplikace (pokud je to hlavní okno, pak uzavření celé aplikace). Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
11 - Vytažení otevřeného okna jiné aplikace na popředí. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
12 - Minimalizace otevřeného okna jiné aplikace. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
13 - Maximalizace otevřeného okna jiné aplikace. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
20 - Vrací pozici a velikost okna (v pixelech) v podobě PmMap. PmMap obsahuje vlastnosti x, y, dx a dy určující pozici a velikost. Nezadávat parametry vPar0, vPar1 a vPar2.
vPar0[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
vPar1[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
vPar2[nepovinné] (Variant) Význam závisí na operaci (na parametru nOper).
Vrácená hodnota:
true - Hledané okno bylo nalezeno a operace byla úspěšně provedena.
false - Hledané okno nenalezeno nebo selhala požadovaná operace.
Poznámka:
Metoda umožňuje zjistit, zda je nebo není v systému otevřeno okno jiné aplikace, určeno textem záhlaví okna (např. zda je otevřena v danou chvíli aplikace "Kalkulačka", atd.), případně provést nad otevřeným oknem jiné aplikace zadanou operaci (např. zavřít, minimalizovat, vytáhnout na popředí okno aplikace "Kalkulačka").
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Viz také:
Příklad1:
Otestování existence okna kalkulačky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.OtherAppOper(1, "Calculator", 0) Then
  '...
End If
nebo
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.OtherAppOper(3, "alculato", 0) Then
  '...
End If
Příklad2:
Ukončení kalkulačky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.OtherAppOper 1, "Calculator", 10
Příklad3:
Vytažení otevřeného okna kalkulačky na popředí:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.OtherAppOper 1, "Calculator", 11
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- OtherAppOper
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice