Promotic

WndEditUsers - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů.
Syntaxe:
Empty WndEditUsers([String sParams])
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry definující způsob zobrazení okna. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "users:L_TOM,L_ALAN;groups:^$ADMIN;add:$ANY;delete:$ANY;edit:$ANY;".
"users:sss;" (nepovinné) - Seznam uživatelů (jejich identifikátorů) (oddělené čárkou). Slouží pro určení uživatelů, kteří budou zobrazeni v zadávacím okně.
Pokud není nastaveno, pak budou zobrazeni všichni uživatelé.
users:user1,user2,...,userN; - Pokud seznam začíná přímo uživatelem, pak je seznam výčtem všech uživatelů, kteří budou zobrazeni v okně.
users:^user1,user2,...,userN; - Pokud seznam začíná znakem stříška '^', pak je seznam výčtem všech uživatelů, kteří nebudou zobrazeni v okně.
"groups:sss;" (nepovinné) - Seznam skupin uživatelů (jejich identifikátorů) (oddělené čárkou).
Slouží pro určení skupin, které budou k dispozici v zadávacím okně pro zařazování uživatelů.
Pokud není nastaveno, pak budou k dispozici všechny skupiny.
groups:group1,group2,...,groupN; - Pokud seznam začíná přímo skupinou, pak je seznam výčtem všech skupin, kteří budou zobrazeny v okně.
groups:^group1,group2,...,groupN; - Pokud seznam začíná znakem stříška '^', pak je seznam výčtem všech skupin, které nebudou zobrazeny v okně.
"add:sss;" (nepovinné) - Umožňuje povolit/zakázat přidávání nových lokálních/síťových uživatelů.
add:$ANY; - (přednastaveno) Lze přidávat lokální i síťové uživatele.
add:$ANY_LOCAL; - Lze přidávat pouze lokální uživatele.
add:$ANY_NET; - Lze přidávat pouze síťové uživatele.
add:; - Nelze přidávat žádné uživatele.
"edit:sss;" (nepovinné) - Umožňuje povolit/zakázat editaci existujících lokálních/síťových uživatelů.
edit:$ANY; - (přednastaveno) Lze editovat lokální i síťové uživatele.
edit:; - Nelze editovat žádné uživatele.
"delete:sss;" (nepovinné) - Umožňuje povolit/zakázat mazaní existujících lokálních/síťových uživatelů (přednastaveno $ANY).
delete:$ANY; - Lze mazat lokální i síťové uživatele.
delete:; - Nelze mazat žádné uživatele.
Poznámka:
Před vlastním zobrazením tohoto editačního okna uživatelů se ověří, zda má právě přihlášený lokální uživatel dostatečná práva pro editaci uživatelů. Ověření se provede vyhodnocením oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > EditUsers".
Okno je modální okno, které obsahuje kartu Uživatelé.
Běžící aplikace nezapisuje změny v souboru Aplikace.pra, proto data uživatelů vytvořených ve spuštěné aplikaci jsou ukládána v souboru Aplikace.ini.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech. Tato metoda je funkční pro lokální obrazy s nastavením integrace obrazu a lokální aplikace: client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm (JavaScript lokální obraz).
Příklad1:
Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů s potlačením zobrazení uživatelů L_ADMIN a L_MANAGER. Při přiřazování uživatelů do skupin potlačit použití skupiny $ADMIN.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndEditUsers("users:^L_ADMIN,L_MANAGER;groups:^$ADMIN;");
Příklad2:
Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů s potlačením možnosti přidat nebo smazat uživatele. Editovat existující uživatele je možné.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndEditUsers("add:;delete:;");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndEditUsers
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.