Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WndEditUsers - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů.
Syntaxe:
Empty WndEditUsers([String sParams])
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry definující způsob zobrazení okna. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "users:L_TOM,L_ALAN;groups:^$ADMIN;add:$ANY;delete:$ANY;edit:$ANY;".
"users:sss;" (nepovinné) - Seznam uživatelů (jejich identifikátorů) (oddělené čárkou). Slouží k definování uživatelů, kteří budou zobrazeni v zadávacím okně. Pokud není nastaveno, pak budou zobrazeni všichni uživatelé.
users:user1,user2,...,userN; - Pokud seznam začíná přímo uživatelem, pak je seznam výčtem všech uživatelů, kteří budou zobrazeni v okně.
users:^user1,user2,...,userN; - Pokud seznam začíná znakem stříška '^', pak je seznam výčtem všech uživatelů, kteří nebudou zobrazeni v okně.
"groups:sss;" (nepovinné) - Seznam skupin (jejich identifikátorů) (oddělené čárkou). Slouží k definování skupin, které budou k dispozici v zadávacím okně pro zařazování uživatelů. Pokud není nastaveno, pak budou k dispozici všechny skupiny.
groups:group1,group2,...,groupN; - Pokud seznam začíná přímo skupinou, pak je seznam výčtem všech skupin, kteří budou zobrazeny v okně.
groups:^group1,group2,...,groupN; - Pokud seznam začíná znakem stříška '^', pak je seznam výčtem všech skupin, které nebudou zobrazeny v okně.
"add:sss;" (nepovinné) - Umožňuje povolit/zakázat přidávání nových lokálních/síťových uživatelů.
add:$ANY; - (přednastaveno) Lze přidávat lokální i síťové uživatele.
add:$ANY_LOCAL; - Lze přidávat pouze lokální uživatele.
add:$ANY_NET; - Lze přidávat pouze síťové uživatele.
add:; - Nelze přidávat žádné uživatele.
"edit:sss;" (nepovinné) - Umožňuje povolit/zakázat editaci existujících lokálních/síťových uživatelů.
edit:$ANY; - (přednastaveno) Lze editovat lokální i síťové uživatele.
edit:; - Nelze editovat žádné uživatele.
"delete:sss;" (nepovinné) - Umožňuje povolit/zakázat mazaní existujících lokálních/síťových uživatelů (přednastaveno $ANY).
delete:$ANY; - Lze mazat lokální i síťové uživatele.
delete:; - Nelze mazat žádné uživatele.
Poznámka:
Před vlastním zobrazením tohoto editačního okna uživatelů se ověří, zda má právě přihlášený lokální uživatel dostatečná práva pro editaci uživatelů. Ověření se provede vyhodnocením oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > EditUsers".

Okno je modální okno, které obsahuje kartu Uživatelé.

Běžící aplikace nezapisuje změny do souboru Aplikace.pra, proto data uživatelů vytvořených ve spuštěné aplikaci jsou ukládána do souboru Aplikace.ini.

 
Tato metoda není funkční ve Web obrazech. Tato metoda je funkční pro lokální obrazy s nastavením integrace obrazu a lokální aplikace: client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm (JavaScript lokální obraz).
Příklad1:
Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů s potlačením zobrazení uživatelů L_ADMIN a L_MANAGER. Při přiřazování uživatelů do skupin potlačit použití skupiny $ADMIN.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndEditUsers("users:^L_ADMIN,L_MANAGER;groups:^$ADMIN;");
Příklad2:
Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů s potlačením možnosti přidat nebo smazat uživatele. Editovat existující uživatele je možné.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndEditUsers("add:;delete:;");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndEditUsers
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice