Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringCmp - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací výsledek porovnání dvou řetězců.
Syntaxe:
StringCmp(sString1 As String, sString2 As String, [sParams As String]) As Long
Volání:
nRes = Pm.StringCmp(sString1, sString2, sParams)
Parametry:
sString1(String) První porovnávaný řetězec.
sString2(String) Druhý porovnávaný řetězec.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry porovnání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například mode:begin;ic:0;
mode:s;
mode:full; (přednastaveno) - Porovnává se, zda jsou oba celé řetězce shodné. Pokud mají různou délku, pak nemohou se rovnat.
mode:begin; - Porovnává se, zda začátek prvního řetězce je shodný s druhým celým řetězcem. To znamená, že řetězec sString1 začíná řetězcem sString2.
ic:n; - (IgnoreCase)
ic:0; (přednastaveno) - Porovnání řetězců na úplnou shodu, tzn. včetně malých a velkých písmen (CaseSensitive).
ic:1; - Porovnání řetězců bude bez ohledu na malá/velká písmena (CaseInsensitive).
Vrácená hodnota:
0 - sString1 se nerovná sString2
1 - sString1 se rovná sString2
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows 10");  //nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows");  //nRes obsahuje 0
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows", "mode:begin;");  //nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;");  //nRes obsahuje 0
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;ic:1;");  //nRes obsahuje 1
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCmp
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice