Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringCmp - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací výsledek porovnání dvou řetězců.
Syntaxe:
Long StringCmp(String sString1, String sString2, [String sParams])
Parametry:
sString1(String) První porovnávaný řetězec.
sString2(String) Druhý porovnávaný řetězec.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry porovnání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například mode:begin;ic:0;
mode:s;
mode:full; (přednastaveno) - Porovnává se, zda jsou oba celé řetězce shodné. Pokud mají různou délku, pak se nemohou rovnat.
mode:begin; - Porovnává se, zda začátek prvního řetězce je shodný s druhým celým řetězcem. To znamená, že řetězec sString1 začíná řetězcem sString2.
ic:n; - (IgnoreCase)
ic:0; (přednastaveno) - rozlišuje velká/malá písmena
ic:1; - nerozlišuje velká/malá písmena
Vrácená hodnota:
0 - sString1 se nerovná sString2
1 - sString1 se rovná sString2
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows 10");   // nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows");   // nRes obsahuje 0
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows", "mode:begin;");   // nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;");   // nRes obsahuje 0
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;ic:1;");   // nRes obsahuje 1

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCmp
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice