Promotic

StringCmp - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací výsledek porovnání dvou řetězců.
Syntaxe:
Long StringCmp(String sString1, String sString2, [String sParams])
Parametry:
sString1(String) První porovnávaný řetězec.
sString2(String) Druhý porovnávaný řetězec.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry porovnání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například mode:begin;ic:0;
mode:s;
mode:full; (přednastaveno) - Porovnává se, zda jsou oba celé řetězce shodné. Pokud mají různou délku, pak se nemohou rovnat.
mode:begin; - Porovnává se, zda začátek prvního řetězce je shodný s druhým celým řetězcem. To znamená, že řetězec sString1 začíná řetězcem sString2.
mode:in; - Zjišťuje se, zda je uvnitř prvního řetězce obsažen celý druhý řetězec.
mode:system; - Porovnává se, zda první řetězec je menší/shodný/větší než druhý řetězec. Řetězce se porovnávají systémově. Nastavení jazyka aplikace se neberou v úvahu, tzn. výsledek porovnání bude shodný ve všech jazycích aplikace. Tato funkce se používá zejména k třídění.
mode:locale; - Porovnává se, zda první řetězec je menší/shodný/větší než druhý řetězec. Řetězce se porovnávají lokalizovaně. Nastavení jazyka aplikace se berou v úvahu, tzn. výsledek porovnání může být různý v různých jazycích aplikace. Tato funkce se používá zejména k třídění.
ic:n; - (IgnoreCase)
ic:0; (přednastaveno) - rozlišuje velká/malá písmena
ic:1; - nerozlišuje velká/malá písmena
Vrácená hodnota:
- pro mode:full; nebo mode:begin;
0 - sString1 se nerovná sString2
1 - sString1 se rovná sString2
- pro mode:in;
0 - sString1 neobsahuje sString2
1 - sString1 obsahuje sString2
- pro mode:system; nebo mode:locale;
-1 - sString1 je menší než sString2
0 - sString1 se rovná sString2
1 - sString1 je větší než sString2
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows 10");   // nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows");   // nRes obsahuje 0
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows", "mode:begin;");   // nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;");   // nRes obsahuje 0
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;ic:1;");   // nRes obsahuje 1
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "10", "mode:in;");   // nRes obsahuje 1

Historie:
Pm9.00.22: Nová volba mode:in; umožňuje zjistit, zda první řetězec obsahuje druhý řetězec.
Pm9.00.18: Nové volby mode:system; a mode:locale; umožňují porovnat řetězce na menší/shodné/větší systémově nebo lokalizovaně.
Pm8.02.06: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCmp
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.